LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 122 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-03-09 Nr. XIVP-2455

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pažymime, kad projekto 2 straipsniu keičiamo kodekso 589 straipsnio 8 punkte vietoj žodžių „pažeidimai padaryti už kūrinio (įskaitant kompiuterių programas), gretutinių teisių objekto arba jų dalies padarymą viešai prieinamo kompiuterių tinklais (internete)“ įrašytini žodžiai „pažeidimai dėl kūrinio (įskaitant kompiuterių programas), gretutinių teisių objekto arba jų dalies padarymo viešai prieinamo kompiuterių tinklais (internete)“.

 

 

Departamento direktorius                                                                            Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

E. Drėgvaitė, tel. (8 5) 239 6891, el. p. [email protected]

M. Masteikienė, tel. (8 5) 239 6843, el. p. [email protected]

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6356, el. p. [email protected]