LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Energetikos IR Darnios plėtros komisija

 

 

PAPILDOMOS KOMISIJOS IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 46 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2713

 

2023-09-13  Nr. 117-P-9

Vilnius

 

 

1. Komisijos posėdyje dalyvavo: Komisijos nariai, prisijungę elektroninėmis ryšio priemonėmis: Kasparas Adomaitis, Valius Ąžuolas, Zigmantas Balčytis, Vytautas Gapšys, Ligita Girskienė, Laima Nagienė, Jonas Pinskus, Audrius Petrošius, Paulius Saudargas, Mindaugas Skritulskas, Justinas Urbanavičius, Romualdas Vaitkus.

Seimo kanceliarijos patarėja, aptarnaujanti Seimo komisijas: Jolanta Žaltkauskienė.

Kviestieji asmenys, prisijungę elektroninėmis ryšio priemonėmis: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija: Inga Žilienė, viceministrė; Daiva Garbaliauskaitė, viceministrė; Lina Sveklaitė, Klimato kaitos valdymo grupės vyresn. patarėja; Jevgenija Jankevič, Klimato kaitos valdymo grupės patarėja; Sergej Garbar, Klimato kaitos valdymo grupės vyr. specialistas; Brigita Balčiūnaitė, Tvarios energetikos politikos grupės vyriausioji specialistė; Valstybinė energetikos reguliavimo taryba: Renatas Pocius, pirmininkas; Jelena Dilienė, tarybos narė; Ignas Kazakevičius, Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vedėjas; Justina Malakauskaitė, Elektros skyriaus vyr. specialistė; Artūras Raišys, Specialiųjų tyrimų tarnyba; Tomas Lukoševičius, Prezidento kanceliarija, Aplinkos ir infrastruktūros grupės patarėjas; AB „Litgrid“: Eglė Grinkevičienė; Eduardas Šimkus, teisininkas; Jovita Kildienė, AEIC Klientų aptarnavimo grupės vadovė; Ignas Junevičius, Atsinaujinančių energijos išteklių centro direktorius; AB ESO: Renaldas Radvila, vadovas; Lukas Čibiras, Inovacijų ir paslaugų vystymo skyriaus Paslaugų vystymo vadovas; Vidas Gradeckas, Tinklų plėtros skyriaus ekspertas; Eglė Drungienė, Paslaugų vystymo projektų vadovė; Justinas Bagdonavičius, Elektros rinkos ekspertas; Giedrius Kvedaravičius, Paslaugų vystymo departamento vadovas; Ugnė Adomaitytė; AB „Ignitis grupė“: Mantas Mikalajūnas, Verslo plėtros vadovas; Vytautas Rimas, reguliavimo vadovas, Povilas Kazlauskas, vyr. teisininkas, Arūnas Molis, Grupės reguliavimo projektų vadovas; Paulius Kozlovas, Ignitis grupės inovacijų vadovas; Artūras Bortkevičius, UAB „Ignitis", Generalinis direktorius; UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, Skirstymo teisės skyriaus teisininkė; Domantas Tracevičius, VšĮ "Žiedinė ekonomika"; Rasa Raudytė-Jakaitis, UAB Sunly Infra, Komunikacijos vadovė; Urtė Daškevičiūtė, Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, direktorė; Andrius Karazinas, Lietuvos saulės energetikos asociacija, viceprezidentas; UAB „Epso-G“: Simona Augėnaitė, Grupės teisės ir korporatyvinio valdymo vadovė; Ieva Dobilinskienė, projektų vadovė; Aloyzas Koryzna, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, Veiklos vystymo departamentas, projektų valdymo grupė, projektų vadovas; Augustas Muliarčikas, UAB „Ignitis renewables“ ; Vytautas Milėnas, Elektrą iš saulės gaminančių vartotojų asociacija (EISGVA); Martynas Nagevičius, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija, prezidentas; Mantas Jankauskas, UAB "Hidroenergija", Direktorius; Remigijus Bukėnas, UAB „Green Energy Solutions“; Jaunius Jatautas, VšĮ Energetinių tyrimų agentūra, vadovas.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komisijos nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

          1.          

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-05-19

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą.

            Įsigaliojus projektu teikiamam Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymui, nepriklausomi gamtinių dujų tiekėjai, sudarę sutartis su Lietuvos vartotojais dėl nepertraukiamo gamtinių dujų tiekimo arba tiekiantys gamtines dujas kitoms gamtinių dujų įmonėms, sudariusioms sutartis su Lietuvos vartotojais dėl nepertraukiamo gamtinių dujų tiekimo, nebegalėtų naudotis mažos apimties SGD perkrovai ir pakartotiniam dujinimui, kai SGD tiekiamos iš valstybių, kurios pagal Nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui. Pastebėtina, kad įstatymas įsigaliotų kitą dieną po jo oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre. Manytina, kad siekiant išvengti nepertraukiamo gamtinių dujų tiekimo sutrikimų vartotojams, kuriems gamtines dujas tiesiogiai ar per kitas gamtinių dujų įmones tiekia nurodyti tiekėjai, įstatyme turėtų būti nustatytas terminas, per kurį gamtinių dujų tiekėjai galėtų prisitaikyti prie pasikeitusio teisinio reguliavimo.

Pritarti

Žiūrėti Komisijos pasiūlymą šių Išvadų 6.2 lentelėje.

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

6. Komisijos sprendimas ir pasiūlymai:

6.1. Sprendimas: Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui Nr. XIVP-2713 ir siūlyti pagrindiniam Ekonomikos komitetui įstatymo projektą tobulinti, atsižvelgiant į pastabas ir pasiūlymus, kuriems Komisija pritarė.

6.2. Pasiūlymai:      .

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komisijos nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

 

Energetikos ir darnios plėtros komisija, 2023-09-06

2

 

 

Argumentai:

siekiant išvengti nepertraukiamo gamtinių dujų tiekimo sutrikimų vartotojams, kuriems gamtines dujas tiesiogiai ar per kitas gamtinių dujų įmones tiekia nurodyti tiekėjai, įstatyme turėtų būti nustatytas terminas, per kurį gamtinių dujų tiekėjai galėtų prisitaikyti prie pasikeitusio teisinio reguliavimo.

Pasiūlymas:

Papildyti Įstatymo projektą 2 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. lapkričio 1 d.

Pritarti

 

 

7. Balsavimo rezultatai: Pritarta bendru sutarimu.

8. Komisijos paskirti pranešėjai: Justinas Urbanavičius.

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                    (Parašas)                                                                      Justinas Urbanavičius

 

 

 

 

 

 

Seimo kanceliarijos patarėja, aptarnaujanti komisijas, Jolanta Žaltkauskienė