LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Socialinių reikalų ir darbo komitetas

 

 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. i-1336 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-3871

 

2019-10-23  Nr. 103-P-42

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: R. Šalaševičiūtė – Komiteto pirmininkė, R. Baškienė, R. J. Dagys, A. Dumbrava, J. Džiugelis, P. Kuzmickienė, M. Navickienė, V. Rastenis, J. Rimkus, A. Sysas, J. Varkalys, T. Tomilinas; Komiteto biuras: E. Bulotaitė – biuro vedėja, patarėjos: D. Aleksejūnienė, A. Dolmantienė, D. Jonėnienė, I. Kuodienė, padėjėja R. Liekienė; kviestieji asmenys: E. Jurkonis – teisingumo viceministras, T. Rutkūnas – teisingumo ministerijos Baudžiamosios justicijos grupės patarėjas, O. Stravinskaitė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo skyriaus vyr. specialistė, V. Mackevičienė – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus patarėja.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-30

 

 

*

 Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

Atsižvelgti.

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

6. Komiteto sprendimas: pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

 

7. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

8. Komiteto paskirtas pranešėjas: Algimantas Dumbrava.

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                                                                       Rimantė Šalaševičūtė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinių reikalų ir darbo komiteto

biuro patarėja Diana Jonėnienė