LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKIMŲ KODEKSO 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO
KONSTITUCINIO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-09-29 Nr. XIVP-2557(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Azguridienė, tel. +370 5 209 6546, el. p. [email protected]

V. Staugaitytė, tel. +370 5 209 6898, el. p. [email protected]