PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS TARNYBOS STATUTO PAKEITIMO ĮSTATYMO

PROJEKTO NR. XIVP-3172(2)

 

2023-12-14

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

priedas

 

4-6

Argumentai:

Įvertinus Statuto projekto priede nustatytoms pareigybių grupėms priskirtas pareigybes, atkreiptinas dėmesys, kad pagal pareigybių hierarchiją Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pasienio užkardos vado pareigybė, esanti 5 pareigybių grupėje, atitinka Muitinės įstaigos posto viršininko pareigybę, kuri įrašyta į 4 pareigybių grupę, ir kitas šioje pareigybių grupėje esančias pareigybes, todėl siekiant užtikrinti tinkamą ir pagrįstą statutinių įstaigų pareigybių hierarchinę struktūrą ir teisingą apmokėjimą už tokios pačios atsakomybės reikalaujantį darbą, tikslinga pasienio užkardos vado pareigybę perkelti iš 5 į 4 pareigybių grupę.

 

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad pagal pareigybių hierarchiją Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pasienio užkardos vado pavaduotojo pareigybė, įrašyta į 6 pareigybių grupę, atitinka Muitinės įstaigos posto viršininko pavaduotojo pareigybę, kuri įrašyta į 5 pareigybių grupę, ir kitas šioje pareigybių grupėje esančias pareigybes, todėl siekiant užtikrinti tinkamą ir pagrįstą statutinių įstaigų pareigybių hierarchinę struktūrą ir teisingą apmokėjimą už tokios pačios atsakomybės reikalaujantį darbą, tikslinga pasienio užkardos vado pavaduotojo pareigybę perkelti iš 6 į 5 pareigybių grupę.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Statuto projekto priedo 4–6 punktus ir juos išdėstyti taip:

„4

Statutinės įstaigos vadovo pavaduotojas, pasienio rinktinės vado pavaduotojas, mokyklos viršininko pavaduotojas, centrinės statutinės įstaigos valdybos viršininko pavaduotojas, biuro viršininko pavaduotojas, vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas, dalinio vadas, valdybos viršininkas, rinktinės vadas, komisariato viršininkas, kalėjimo viršininkas, posto viršininkas, pasienio užkardos vadas, specialusis atašė, statutinės įstaigos patarėjas

Nuo 1,39

Vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas, vyresnysis komisaras

5

Dalinio vado pavaduotojas, valdybos viršininko pavaduotojas, tarnybos viršininkas, pasienio užkardos vadas, skyriaus viršininkas, posto viršininko pavaduotojas, pasienio užkardos vado pavaduotojas, centro viršininkas, posto pamainos viršininkas, eskadrilės vadas, orlaivio vadas, patarėjas

Nuo 1,22

Vidaus tarnybos majoras, komisaras

6

Pasienio užkardos vado pavaduotojas, kKomandos viršininkas, kuopos vadas, skyriaus viršininko pavaduotojas, tarnybos viršininko pavaduotojas, poskyrio viršininkas, laivo vadas, vyriausiasis tyrėjas, vyriausiasis specialistas, vyriausiasis inspektorius, vyriausiasis lakūnas, vyresnysis lakūnas

Nuo 1,10

Vidaus tarnybos kapitonas, komisaras inspektorius“

2.

2

7

 

Argumentai:

Statuto projekto įgyvendinamosios nuostatos reglamentuoja atvejus, kai pagal naujos redakcijos Statutą pareigūnų tarnybos trukmė (maksimalus tarnybos amžius, iki kurio pareigūnas gali tarnauti) yra ilgesnė negu pagal galiojantį reguliavimą, tačiau nėra sureguliuoti atvejai, kai pagal naujos redakcijos Statutą tarnybos trukmė yra trumpesnė negu šiuo metu pareigūnui taikoma tarnybos trukmė. Atsižvelgdami į tai ir siekdami užtikrinti pareigūnų teisėtus lūkesčius, siūlome nustatyti, kad pareigūnams būtų taikoma pagal galiojantį reguliavimą jiems nustatyta tarnybos trukmė, ir kad būtų sudaryta pareigūnams jų prašymu taikyti trumpesnę tarnybos trukmę (maksimalų tarnybos amžių) pagal naujos redakcijos Statutą.

 

Pasiūlymas:

Papildyti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projekto 2 straipsnio 7 dalį antru sakiniu ir šią dalį išdėstyti taip:

7. Pareigūnai, kurie, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo Nr. XII-1855 (toliau – Įstatymas Nr. XII-1855) 3 straipsnio 20 dalimi, per vienus metus nuo Įstatymo Nr. XII-1855 įsigaliojimo dienos nėra pateikę prašymo jiems taikyti Įstatymo Nr. XII-1855 1 straipsnyje išdėstyto Vidaus tarnybos statuto 63 straipsnyje nustatytos vidaus tarnybos trukmės, taip pat pareigūnai, kurie, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1381 (toliau – Įstatymas Nr. XIII-1381) 2 straipsnio 22 dalimi, per vienus metus nuo Įstatymo Nr. XIII-1381 įsigaliojimo dienos nėra pateikę prašymo jiems taikyti Įstatymo Nr. XIII-1381 1 straipsnyje išdėstyto Vidaus tarnybos statuto 73 straipsnyje nustatytos vidaus tarnybos trukmės, taip pat pareigūnai, kurių iki šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Vidaus tarnybos statuto įsigaliojimo dienos vidaus tarnybos trukmė buvo trumpesnė negu šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Vidaus tarnybos statuto 75 straipsnyje nustatyta vidaus tarnybos trukmė, turi teisę pateikti prašymą dėl šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Vidaus tarnybos statuto 75 straipsnyje nustatytos vidaus tarnybos trukmės taikymo ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki jiems iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos taikytinos vidaus tarnybos trukmės pabaigos. Pareigūnams, kurių iki šio įstatymo įsigaliojimo vidaus tarnybos trukmė buvo ilgesnė negu šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Vidaus tarnybos statuto 75 straipsnyje jiems nustatyta vidaus tarnybos trukmė, taikoma iki šio įstatymo įsigaliojimo jiems taikyta vidaus tarnybos trukmė, ir jie turi teisę pateikti prašymą dėl šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Vidaus tarnybos statuto 75 straipsnyje jiems nustatytos vidaus tarnybos trukmės taikymo ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Vidaus tarnybos statuto 75 straipsnyje jiems nustatytos vidaus tarnybos trukmės pabaigos, o jeigu įsigaliojus šiam įstatymui liko mažiau negu 6 mėnesiai iki šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Vidaus tarnybos statuto 75 straipsnyje jiems nustatytos vidaus tarnybos trukmės pabaigos arba ši vidaus tarnybos trukmė yra pasibaigusi, šį prašymą pareigūnai turi teisę pateikti per vieną mėnesį nuo šio įstatymo įsigaliojimo.

 

 

Teikia:

Seimo narys                                                                                         Andrius Vyšniauskas