PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ

FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

Nr. XIVP-966

 

2021-11-09

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

 

 

 

Argumentai:

Širvintų ir Akmenių kaimai yra vieni didžiausių ir tankiausiai apgyvendintų kaimų Širvintų rajone ir sudarantys teritorinį vientisumą. Dėl didelio gyventojų tankumo, įsikūrusių ir daugelį metų sėkmingą komercinę, gamybos veiklą vykdančių juridinių asmenų, gausaus mokyklinio, darbingo, pensinio amžiaus gyventojų skaičiaus, visus kalendorinius metus kelio atkarpa Nr. 4320 Širvintos – Spadviliškiai atkarpoje, įrengtoje Draugystės g., Širvintų k. ir Veterinarijos g., Akmenių k., Širvintų sen., Širvintų raj. vyksta intensyvus ne tik transporto priemonių, bet ir pėsčiųjų ir / ar kitas ne motorines transporto priemones naudojančių gyventojų eismą. Nepaisant to, kad važiuojamosios kelio dangos būklė yra patenkinama, bet greta šio kelio atkarpos įrengto pėsčiųjų tako danga yra ypatingai prastos būklės. Dėl eilę metų nevykdytų šio kelio elemento priežiūros dabų, viena pėsčiųjų tako dalis – duobėta, kita – apaugusi žolėmis ir / ar apskritai išnykusi.

Kadangi šis takas skirtas pėstiesiems, dviračių ir / ar elektrinių paspirtukų šalininkai, neįgalieji, nepilnamečiai asmenys ar net mažamečiai vaikai, mamos su naujagimiais yra priversti rizikuoti savo sveikata ar net gyvybe judėdami važiuojamąja kelio dalimi. Tai nėra sąmoningas alternatyvių judėjimo priemonių naudotojų pasirinkimas, o dirbtinai sudarytų sąlygų rezultatas, nes dviratininkams skirto tako šioje kelio dalyje apskritai nėra.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau bei reiškiant susirūpinimą dėl ypatingai prastų eismo sąlygų minėtose gatvėse ir jų elementuose, siūloma skirti lėšas šių gatvių ir jų elementų kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos darbams, taip sudarant galimybę taku naudotis ne tik pėstiesiems, bet ir kitas judėjimo priemones naudojantiems subjektams.

 

 

 

Pasiūlymas:

2022 metų biudžete skirti  700 tūkst. eurų pėsčiųjų tako valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4320 Širvintos – Spadviliškiai atkarpoje, įrengtoje Draugystės g., Širvintų k. ir Veterinarijos g., Akmenių k., Širvintų sen., Širvintų raj.  remonto darbams atlikti.

 

Lėšų šaltinis:

Valstybės biudžeto viršplaninės pajamos ir skolintos lėšos.

Teikia

Seimo narys                                                                                                                  Andrius Palionis