LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

                                                            TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMO NR. XI-1491 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2019-05-30 Nr. XIIIP-2343(2)

Vilnius

 

     Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Veršekys, tel. (8 5) 239 6353, el. p. [email protected]

S. Zamara, tel. (85) 239 6895, el. p. [email protected]