PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 17 straipsnio PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR.  XIIIP-2343 (2)

 

2019-10-30

Vilnius

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

1.

2

 

 

Argumentai:

Būtina keisti įstatymo įsigaliojimo datą.

Pasiūlymas:

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorius iki 2020 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                        Dainius Gaižauskas