PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

2023 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2146

 

2022-10-

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

 

 

 

Argumentai:

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatos, numatančios teisinį pagrindą įsteigti Darnaus judumo fondą. Šis fondas sudaromas siekiant tikslingai ir nepertraukiamai, ne trumpiau kaip iki 2030 metų, finansuoti alternatyviųjų degalų ir juos naudojančių transporto priemonių infrastruktūros įsigijimą, naudojimą, įrengimą, modernizavimą ir plėtrą, taip pat finansuoti vidaus degimo varikliais varomų transporto priemonių, išskyrus visai netaršias ir netaršias transporto priemones, ribojimą.

Fondo lėšos galės būti skiriamos miestų Darnaus judumo plano priemonėms finansuoti, alternatyviaisiais degalais varomų transporto priemonių naudojimui skatinti, alternatyviųjų degalų ir transporto infrastruktūros kūrimui ir plėtrai, vidaus degimo varikliais varomų transporto priemonių ribojimams miestuose įrengti, vidaus degimo varikliais varomoms transporto priemonėms perdaryti į alternatyviaisiais degalais varomas transporto priemones, aplinkos oro taršos mažinimo priemonių įgyvendinimui finansuoti, visuomenės informavimo, švietimo priemonėms įgyvendinti ir priemonių, susijusių su darnaus judumo plėtra, įgyvendinimui finansuoti.

Pažymėtina, kad automobilių registracijos mokestis jau galioja keletą metų, tačiau iš jo gautos pajamos niekada nebuvo nukreiptos darnaus judumo priemonėms įgyvendinti.

Taigi, Darnaus judumo fondą įsteigti įpareigoja ne tik Alternatyviųjų degalų įstatymo 30 str., bet ir įsipareigojimas Europos Komisijai įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva “ rodiklius. Darnaus judėjimo fondo įsteigimas yra būtina sąlyga siekiant gauti išmokėjimus iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo.

 

Pasiūlymas:

2023 m. valstybės biudžete skirti 30 mln. eurų Darnaus judumo fondui finansuoti.

 

Lėšų šaltinis:

Valstybės biudžeto viršplaninės pajamos ir skolintos lėšos.

 

Teikia

Seimo nariai:

 

Lukas Savickas

Kęstutis Mažeika

Laima Nagienė

Rima Baškienė

Algirdas Butkevičius

Saulius Skvernelis

Linas Kukuraitis

Tomas Tomilinas

Domas Griškevičius

Algirdas Stončaitis

Laima Mogenienė