2017-05-10

PASIŪLYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMOS ĮSTATYMO NR. VIII-2025 3 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

Nr. XIIIP-436

 

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

2

 

 

Argumentai:

Afrikinis kiaulių maras (toliau – AKM) Lietuvoje pirmą kartą nustatytas 2014 m. sausio 24 d. šernams ir nuo to laiko lėtai plinta Lietuvos Respublikoje šernų populiacijoje, apimdamas vis naujas rajonų savivaldybes. Iki šios dienos AKM yra nustatytas 21 Lietuvos Respublikos rajono savivaldybėje, todėl, siekiant užkirsti kelią tolimesniam AKM viruso plitimui šernų populiacijoje, būtina taikyti  AKM prevencines priemones tokias kaip biologinio saugumo priemonių taikymą medžioklėje, išmokų už gaišusius rastus ir sunaikintus šernus dalinį kompensavimą, pagalbos gaišenų suradimui ir saugiam sunaikinimui finansavimą, pirminio sumedžiotų gyvūnų apdorojimo aikštelių modernizavimą, gyvūninių atliekų duobių įrengimą, šaldytuvų sumedžiotų gyvūnų skerdenų laikymui įsigijimą kol bus gauti laboratorinių tyrimų rezultatai ir kitų priemonių pilną arba dalinį finansavimą ir siūlome numatyti galimybę lėšas naudoti iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos.

Pasiūlymas:

Pakeisti Įstatymo projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

         „3) medžiojamųjų gyvūnų išteklių apsaugos ir gausinimo priemonėms; medžioklėtvarkos projektams rengti; medžiojamųjų gyvūnų ir medžioklės moksliniams tyrimams; medžiojamųjų gyvūnų, saugomų pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, monitoringui; priemonėms prieš brakonieriavimą; medžioklės plėtrą skatinančioms bei medžioklės kultūrą ir tradicijas puoselėjančioms priemonėms; griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų ir medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė uždrausta ištisus metus, padarytai žalai žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkams, valdytojams ir naudotojams kompensuoti bei šių gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms; Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 22 straipsnyje nustatytoms kompensacijoms medžioklės plotų naudotojams ir privačių žemės sklypų savininkams mokėti, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių pareigūnų darbo užmokesčiui; afrikinio kiaulių maro prevencinėms priemonėms; medžiotojų informacinės sistemos sukūrimui ir palaikymui; medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje ir šaudymo įgūdžių tobulinimo ir tikrinimo bazės sukūrimui ir palaikymui; medžiotojų visuomeninėms organizacijoms, vienijančioms medžiotojų būrelius ir klubus, medžiojamųjų gyvūnų išteklių apsaugos ir gausinimo priemonėms bei medžioklės kultūrą ir tradicijas puoselėjančioms priemonėms, vykdyti ‒ įplaukos pagal šio įstatymo 3 straipsnio 8 punktą;“.

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                              Kęstutis Mažeika