PASIŪLYMAS

L LIETUVOS RESPUBLIKOS 2018 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1227(2)

 

2017-12-07

Vilnius

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

Argumentai:

 

Žemas mokslininkų ir dėstytojų atlyginimų lygis Lietuvoje, palyginti ne tik su Vakarų Europos, bet ir Rytų Europos akademinių atlyginimų kontekstu, yra viena iš esminių Lietuvos mokslo ir studijų sistemos kokybinio atsilikimo ir protų nutekėjimo priežasčių.

Kylant doktorantų stipendijoms, mokslininkų ir dėstytojų atlyginimai tampa neproporcingai žemi. Biudžete numatytos lėšos akademinio personalo atlyginimų kėlimui nekompensuos atsirandančios atlyginimų disproporcijos.

Todėl 2018 metų valstybės biudžete siūlome Švietimo ir mokslo ministerijos valdymo sričiai papildomai skirti 10 000 tūkst. eurų mokslininkų ir dėstytojų atlyginimų kėlimui, proporcingai indeksuojant studijų krepšelį.

           
Pasiūlymas:

 

Švietimo ir mokslo ministerijos valdymo sričiai 2018 metų Valstybės ir savivaldybių biudžeto projekte numatyti šias sumas:

 

Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerija                       1 056 528

                                                                        1 066 528

            iš jų:    

            Asignavimai išlaidoms:                       1 047 497

                                                                        1 057 497       

                     

Lėšų šaltinis:

Papildomus 10 000 tūkst. Eur skirti iš biudžeto pertekliaus, kurį planuojama perduoti valstybės rezervui.

Teikia

Seimo nariai                                                                                        Mantas Adomėnas

                                                                                                            Gintaras Steponavičius

                                                                                                            Edmundas Pupinis

                                                                                                            Aušra Papirtienė

Raminta Popovienė

Eugenijus Jovaiša