PASIŪLYMAS

DĖL AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKO TEISINIO STATUSO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-698(2)

 

 

 

 2022-05-19

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

1.

2

 1, 2

 

Argumentai:

 Atsižvelgus į tai, kad Seimo teisės departamentas savo išvadoje nurodė, kad įstatymo projektas galimai prieštarauja Konstitucijai, nes „Aiškindamas Konstitucijos 77 straipsnį Konstitucinis Teismas šiame nutarime pažymėjo ir vėlesniuose aktuose ne kartą pakartojo, kad valstybės vadovo statusą Konstitucijoje nustatytam laikui įgyja tik vienas asmuo, t. y. Respublikos Prezidentas, kurį išrenka Lietuvos Respublikos piliečiai; Respublikos Prezidento, kaip valstybės vadovo, teisinis statusas yra individualus, besiskiriantis nuo visų kitų valstybės pareigūnų, visų kitų piliečių teisinio statuso (2002 m. birželio 19 d., 2003 m. gruodžio 30 d., 2004 m. gegužės 25 d., 2010 m. gegužės 13 d., 2017 m. gruodžio 15 d. nutarimai). Konstitucinis Teismas taip pat yra pabrėžęs, kad pagal Konstituciją įstatymų leidėjui neleidžiama nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų paneigtas individualus, nuo visų kitų valstybės pareigūnų teisinio statuso besiskiriantis Respublikos Prezidento teisinis statusas ir sudarytos teisinės prielaidos kurį nors kitą asmenį prilyginti Respublikos Prezidentui – valstybės vadovui (2002 m. birželio 19 d., 2014 m. liepos 3 d. nutarimai).“

O taip pat įvertinant istorines aplinkybes bei to meto galiojusius teisės aktus, Sąjūdžio dokumentus, nurodančius Laikinojo Pagrindinio įstatymo metmenis ir paaiškinančius jo normų tikruosius tikslus: „Valstybės vadovo funkcijos pereinamuoju laikotarpiu paliekamos kolegialiam parlamento organui – Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui“ (plg. 1990 m. sausio 26 d., „Atgimimas“,  Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio rinkiminės programos projektas), o taip pat vėliau priimtoje Sąjūdžio rinkimų programoje pakartotinai  nurodoma, kad  „Laikinojoje Konstitucijoje Prezidento funkcijas reikia pavesti kolegialiam organui – Aukščiausios Tarybos Prezidiumui“,

siūlytina keisti 2 straipsnio formuluotes taip, kad jos atitiktų istorines aplinkybes bei tuo  metu galiojusį, o ne norimą ar menamą, teisinį reguliavimą.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

„2 straipsnis. Lietuvos valstybės vadovas Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko teisinis statusas

1. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas, pagal 1990 m. kovo 11 d. patvirtintą Lietuvos Respublikos Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą būdamas  buvo aukščiausiuoju Lietuvos Respublikos pareigūnu,. nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 1992 m. lapkričio 25 d.   turėjo ir vykdė konstitucinius valstybės vadovo įgaliojimus.

 

2. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas nuo 1990 m. kovo 11 d. buvo atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas. ,. Lietuvos valstybės vadovo funkcijos Lietuvos Respublikos Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme buvo patikėtos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui, kurio visi nariai in corpore nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 1992 m. lapkričio 25 d. turėjo ir kolegialiai vykdė konstitucinius valstybės vadovo įgaliojimus. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas pagal pareigas buvo vienu iš Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo narių.

 

 

 

 

 

 

Teikia

Remigijus Žemaitaitis

Agnė Širinskienė

Petras Gražulis

Česlav Olševski

Beata Petkevič

Jonas Pinskus

Rita Tamašūnienė

Valdemaras Valkiūnas

Andrius Palionis

Gintautas Paluckas

Algirdas Sysas

Orinta Leiputė

Rasa Budbergytė

Julius Sabatauskas

Zigmantas Balčytis

Aušrinė Norkienė

Arvydas Nekrošius

Valius Ąžuolas

Aurelijus Veryga

Ligita Girskienė

Juozas Varžgalys

Asta Kubilienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Guoda Burokienė

Algirdas Dumbrava

Gintautas Kindurys

Deividas Labanavičius

Dainius Kepenis

Artūras Skardžius

Mindaugas Puidokas

Vaida Giraitytė-Juškevičienė

Aidas Gedvilas

Kęstutis Mažeika

Ieva Kačinskaitė-Urbonienė