PASIŪLYMAI

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

2020 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJKETO

NR. XIIIP- 4014

2019-11-27

Vilnius

 

Eil. Nr.

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

 

1.

 

 

Argumentai:

 

2018 m. buvo patvirtintas naujas bazinis algos dydis, kuris daro įtaką visų biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimų skaičiavimui. Šiuo metu Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau- Tarnyba) vidutinės direkcijų specialistų pareiginės algos koeficientas yra 5,5 arba 951,5 eur. Kai skelbiamas vidutinis šalies atlyginimas 2019 m. II ketvirtyje buvo 1289 eur. 2019m. darbo užmokesčiui skirtų asignavimų visai saugomų teritorijų sistemai pagal direkcijų pateiktą poreikį trūko 492,6  tūkstančių eurų, kitoms išlaidoms 305, 4 tūkstančių eurų.

 

Tarybai ir saugomų teritorijų direkcijai deleguotų įvairių funkcijų vykdymas apima apie 17, 6 proc. Lietuvos Respublikos teritorijos. Nuo 2017m. buvo deleguotos ir naujos funkcijos susijusios su SRIS duomenų tikrinimu, gyvūnų globa, invazinių rūšių valdymo priemonių įgyvendinimu ir kt. Taip pat buvo pavesta iki 2020m. nustatyti Natura 2000 teritorijų apsaugos tikslus. Tačiau tam papildomų lėšų numatoma nebuvo ir nėra.

 

Atkreipiant dėmesį į didelį darbo kiekio krūvį bei itin reikalingą darbuotojų atlyginimo kėlimą siūloma Valstybinės saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos skirti papildomų lėšų.

 

Pasiūlymas paruoštas bendradarbiaujant su Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesine sąjunga.

 

Pasiūlymas:

1.      Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai skirti papildomus 798 000 eurų.

Lėšų šaltinis:

 

Valstybės biudžeto lėšos

 

Teikia

Seimo nariai                                                                                                              Simonas Gentvilas

 

                                                                                                            Petras Nevulis

Artūras Skardžius

Paulius Saudargas

Juozas Imbrasas

Aistė Gedvilienė

Kęstutis Bacvinka

Virginija Vingrienė

Andrius Mazuronis

Linas Balsys

Gintautas Kindurys (pasirašė 2019-12-12)