Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018-01-12  Nr. SPP-138

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

Užsiregistravo 92 Seimo nariai (10.00 val.)

 

Posėdžio pirmininkė R. Baškienė ir Seimo Pirmininkas V. Pranckietis pasveikino Seimo narį A. Vinkų jubiliejaus proga.

 

Padėkos žodį tarė Seimo narys A. Vinkus.

 

10.02 val.

Informaciniai pranešimai.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad frakcija „Tvarka ir teisingumas“ rotacijos būdu frakcijos seniūnu išrinko Seimo narį V. Kamblevičių, seniūno pavaduotojais – R. Andrikį ir K. Bartkevičių.

 

NUTARTA. Patvirtinti tokią naują balsų skaičiavimo grupę, kuri dirbs nuo 2018-01-12 iki 2018-02-12:

V. Bukauskas (Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija);

A. Dumbrava (frakcija „Tvarka ir teisingumas“);

A. Gelūnas (Liberalų sąjūdžio frakcija);

D. Kepenis (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija);

J. Narkevičius (Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija);

M. Navickienė (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija);

G. Steponavičius (Mišri Seimo narių grupė);

D. Šakalienė (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija).

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.                    

 

10.02 val.

SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2018 m. sausio 12 d. (penktadienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėja – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

         

Kalbėjo Seimo nariai: J. Razma (dėl projektų Nr. XIIIP-1501(2), Nr. XIIIP-1499(2), Nr. XIIIP-1261(2) ir Nr. XIIIP-1561), S. Gentvilas (dėl projekto Nr. XIIIP-1564), S. Tumėnas (dėl projektų Nr. XIIIP-1553 ir Nr. XIIIP-1552), A. Strelčiūnas (dėl projekto Nr. XIIP-4578), D. Šakalienė (dėl projektų Nr. XIIIP-1562 ir Nr. XIIIP-1563), A. Armonaitė (dėl K. Pūko Seimo nario mandato panaikinimo svarstymo).

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektus Nr. XIIIP-1501(2) ir Nr. XIIIP-1499(2): už – 38, prieš – 47, susilaikė 23. Nepritarta. (Užsiregistravo 108 Seimo nariai (10.07 val.)

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę projektą Nr. XIIIP-1261(2): už – 37, prieš – 17, susilaikė 52. Nepritarta. (Užsiregistravo 107 Seimo nariai (10.08 val.)

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę projektą Nr. XIIIP-1561: už – 67, prieš – 3, susilaikė 41. Pritarta. (Užsiregistravo 114 Seimo narių (10.10 val.)

 

Balsuota dėl Liberalų sąjūdžio frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-1564: už – 36, prieš – 39, susilaikė 30. Nepritarta. (Užsiregistravo 106 Seimo nariai (10.12 val.)

 

Balsuota dėl pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę projektus Nr. XIIIP-1562 ir Nr. XIIIP-1563: už – 54, prieš – 38, susilaikė 22. Nepritarta. (Užsiregistravo 114 Seimo narių (10.15 val.)

 

NUTARTA. Patvirtinti patikslintą 2018 m. sausio 12 d. (penktadienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.16 val.

SVARSTYTA. Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo
Nr. I-1392 4 ir 16 straipsnių pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas Nr. XIIIP-1117(2) (teikėjai – LRV / žemės ūkio ministras B. Markauskas)
(priėmimas).

Pranešėja – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

 

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti 1 straipsnio J. Sabatausko pataisą: už – 36. Pritarta. (Užsiregistravo 59 Seimo nariai (10.18 val.)

Dėl 1 straipsnio J. Sabatausko pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Sabatauskas. 

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys A. Kubilius.

Balsuota dėl 1 straipsnio J. Sabatausko pataisos: už – 15, prieš – 54, susilaikė 35. Nepriimta. (Užsiregistravo 104 Seimo nariai (10.21 val.)

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: L. A. Linkevičius, A. Kubilius.

 

NUTARTA. Priimti Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. I-1392 4 ir 16 straipsnių pakeitimo konstitucinį įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 111, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 113 Seimo narių (10.24 val.)

 

10.25 val.

SVARSTYTA. Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-885(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

Papildomo – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Anušauskas.

 

Projekto Nr. XIIIP-885(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas A. Baura

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui svarstyti visas pataisas pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 2 straipsnio R. Sinkevičiaus pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys R. Sinkevičius.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 2 straipsnio R. Sinkevičiaus pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 17 straipsnio L. Kasčiūno pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys L. Kasčiūnas.  

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys A. Ažubalis.

Balsuota dėl 17 straipsnio L. Kasčiūno pataisos: už – 35, prieš – 34, susilaikė 34. Nepriimta. (Užsiregistravo 103 Seimo nariai (10.38 val.)

 

Dėl 17 straipsnio V. Bako pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Bakas.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys L. Kasčiūnas.

Balsuota dėl 17 straipsnio V. Bako pataisos: už – 66, prieš – 14, susilaikė 17. Priimta. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (10.43 val.)

 

Dėl 17 straipsnio V. Sinkevičiaus pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Sinkevičius.  

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 17 straipsnio V. Sinkevičiaus pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 20 straipsnio A. Bauros pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys  A. Baura (pranešė, kad atsiėmė šią pataisą).  

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje su posėdžio metu priimtomis pataisomis. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.46 val.

SVARSTYTA. Branduolinės (atominės) elektrinės įstatymo Nr. X-1231 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-886(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

10.47 val.

SVARSTYTA. Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-887(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura. 

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.47 val.

SVARSTYTA. Civilinio kodekso 2.33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-888(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė posėdžio pirmininkė.

Papildomo – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.  

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.48 val.

SVARSTYTA. Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 27 straipsnio įstatymo projektas Nr. XIIIP-889(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.49 val.

SVARSTYTA. Energetikos įstatymo Nr. IX-884 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-890(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.49 val.

SVARSTYTA. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo Nr. IX-816 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-891(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

Papildomo – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė posėdžio pirmininkė.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.50 val.

SVARSTYTA. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-892(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.50 val.

SVARSTYTA. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-893(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.51 val.

SVARSTYTA. Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-894(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.51 val.

SVARSTYTA. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-895(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.51 val.

SVARSTYTA. Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-896(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

Papildomo – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė posėdžio pirmininkė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.54 val.

SVARSTYTA. Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio 4 skyriaus pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-897(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

Papildomo – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė posėdžio pirmininkė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.54 val.

SVARSTYTA. Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-898(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

Papildomo – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė posėdžio pirmininkė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.54 val.

SVARSTYTA. Policijos įstatymo Nr. VIII-2048 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-899(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

Papildomo – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė posėdžio pirmininkė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.54 val.

SVARSTYTA. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-900(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.55 val.

SVARSTYTA. Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-901(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

 

Projekto Nr. XIIIP-901(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas A. Baura

 

Dėl 1 straipsnio N. Puteikio pataisos kalbėjo Seimo narys N. Puteikis (atsiėmė pataisą).

 

Dėl V. Sinkevičiaus pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Sinkevičius.   

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl V. Sinkevičiaus pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad 2 straipsnio R. Sinkevičiaus pataisai (dėl datos) jau pritarta anksčiau.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.56 val.

SVARSTYTA. Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 3 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-902(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.57 val.

SVARSTYTA. Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-903(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

Papildomų – Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Teisės ir teisėtvarkos komitetų išvadas pateikė posėdžio pirmininkė.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.57 val.

SVARSTYTA. Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų koncesijos įstatymo Nr. XII-2393 preambulės, 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-904(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.58 val.

SVARSTYTA. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-905(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

 

10.58 val.

SVARSTYTA. Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-906(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

Papildomo – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė posėdžio pirmininkė.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.59 val.

SVARSTYTA. Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo Nr. VIII-1996 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-907(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura (pagrindinis komitetas siūlo atmesti šį projektą).

 

NUTARTA. Atmesti projektą Nr. XIIIP-907(2). Pritarta bendru sutarimu.

 

11.00 val.

SVARSTYTA. Viešojo saugumo tarnybos įstatymo Nr. X-813 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-908(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas)  (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

Papildomo – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė posėdžio pirmininkė.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

11.01 val.

SVARSTYTA. Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 22, 31 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-909(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

11.01 val.

SVARSTYTA. Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. XIII-593 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1119(2) (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (svarstymas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

Papildomo – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė posėdžio pirmininkė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė kad šie projektai bus priimami vakariniame posėdyje.

 

11.03 val.

SVARSTYTA. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 6, 7, 71, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1461(2) (teikėjai – LRV / aplinkos ministras K. Navickas) (priėmimo tęsinys) (taikoma ypatingos skubos tvarka).

 

Posėdžio pirmininkė paprašė balsuoti dėl to, kad šis 2017 m. gruodžio 19 d. priimtas įstatymas būtų pripažintas nepriimtu (remiantis Seimo statuto 160 straipsniu).

 

Balsuota, ar pripažinti įstatymą nepriimtu (pagal Seimo statuto 160 str.) : už – 87, prieš –  0, susilaikė 1. Pritarta. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai  (11.03 val.)

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 6, 7, 71, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1461(2) ir lydimieji projektai bus priimami vakariniame posėdyje.

 

11.05 val.

SVARSTYTAMetrologijos įstatymo Nr. I-1452 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1210(2)ES (teikėjai – LRV / ūkio ministras V. Sinkevičius) (priėmimas).

Pranešėjas – Ekonomikos komiteto atstovas Z. Jedinskis.

 

1 straipsnis (Įstatymo nauja redakcija)

 

1–8 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad 9 straipsnio A. Butkevičiaus pataisas, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas, pataisų autorius atsiima.

 

9 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

10–30 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad 31 straipsnio A. Butkevičiaus pataisą, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, pataisos autorius atsiima.

 

31 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

32 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Priedas „Įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai“ priimtas bendru sutarimu.

 

2 straipsnis (Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas) priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Metrologijos įstatymo Nr. I-1452 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 93, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (11.07 val.)

 

11.08 val.

SVARSTYTA. Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 17, 19, 22, 24, 49, 50 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1356(2) (teikėjai – LRV / kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson) (priėmimas).

Pranešėjas – Kultūros komiteto atstovas S. Tumėnas.

 

1–7 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 8 straipsnio R. Karbauskio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

8 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

 

NUTARTA. Priimti Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 17, 19, 22, 24, 49, 50 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 84, prieš – 0, susilaikė 10. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (11.13 val.)

 

11.14 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos valdymo, finansinės bei ūkinės veiklos parlamentinį tyrimą“ projektas Nr. XIIIP-1564 (teikėjai – A. Širinskienė / 40 Seimo narių) (pateikimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė A. Širinskienė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pusvalandžio pertrauką).

 

Balsuota dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo daryti pusvalandžio pertrauką: už – 69. Pritarta. (Užsiregistravo 99 Seimo nariai (11.14 val.)

 

NUTARTA. Daryti pusvalandžio pertrauką.

 

 

11.15 val.

SVARSTYTA. Seimo protokolinio nutarimo „Dėl pritarimo Irmanto Jarukaičio kandidatūros siūlymui į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjus“ projektas Nr. XIIIP-1536(2) (teikėjai – LRV / teisingumo ministrė M. Vainiutė) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Europos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas G. Kirkilas.

 

Teisės departamento išvadai, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narys J. Olekas.

 

NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Europos Sąjungos sutarties 19  straipsniu ir Lietuvos Respublikos Seimo statuto 18020 straipsnio 1 dalies 2 punktu, pritaria Irmanto Jarukaičio kandidatūros siūlymui į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjus. Balsavimo rezultatai: už – 91, prieš – 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (11.18 val.)

 

Posėdžio pirmininkė pasveikino I. Jarukaitį.

 

Padėkos žodį tarė I. Jarukaitis.

 

Replikavo Seimo narys P. Gražulis.

 

11.20 val.

SVARSTYTA. Profesinių pensijų kaupimo įstatymo Nr. X-745 2, 18, 30 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1284(2)ES (teikėjai – LRV / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas G. Vasiliauskas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad gautas Seimo Pirmininko teikimas svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

1–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Profesinių pensijų kaupimo įstatymo Nr. X-745 2, 18, 30 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 81, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 83 Seimo nariai (11.21 val.)

 

11.23 val.

SVARSTYTA. Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-888 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1347(2) (teikėjai – LRV / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas T. Tomilinas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad gautas Seimo Pirmininko teikimas svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-888 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 84, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 85 Seimo nariai (11.24 val.)

 

11.25 val.

SVARSTYTA. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 10 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1068(3) (teikėjai – M. Navickienė / 47 Seimo nariai) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: R. J. Dagys, A. Navickas, M. Navickienė.

 

Projekto Nr. XIIIP-1068(3) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė

 

Dėl 2 straipsnio M. Navickienės pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė M. Navickienė (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone).

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė G. Skaistė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: R. J. Dagys, R. Šalaševičiūtė.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad gautas Seimo Pirmininko teikimas svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, S. Gentvilas.

 

NUTARTA. Priimti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 10 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 103, prieš – 0, susilaikė 5. (Užsiregistravo 109 Seimo nariai (11.41 val.)

 

Replikavo Seimo narė M. Navickienė.

 

11.42 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Etninės kultūros globos tarybos pirmininko paskyrimo“ projektas Nr. XIIIP-1553 (teikėjas – V. Pranckietis) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatė į Etninės kultūros globos tarybos pirmininko pareigas D. Urbanavičienė.

 

Klausė Seimo nariai: N. Puteikis, S. Tumėnas, A. Gumuliauskas, A. Kubilius.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys E. Jovaiša.

 

NUTARTA. Patvirtinti slapto balsavimo biuletenio pavyzdį. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė, kad slaptas balsavimas vyks nuo 14.30 val. ir patikslino balsų skaičiavimo grupės sudėtį: V. Bukauskas, A. Dumbrava, A. Gelūnas, D. Kepenis, M. Mackevičius, M. Navickienė, G. Steponavičius ir D. Šakalienė.

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

PERTRAUKA

(11.56 – 12.01 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

12.01 val.

Kęstučio Pūko Seimo nario mandato panaikinimo svarstymas.

 

Posėdžio pirmininkas, vadovaudamasis Seimo statuto 241 straipsnio 10 dalimi, posėdžio sekretore paskyrė Seimo posėdžių sekretoriato vedėją V. Gureckienę.

 

Posėdžio pirmininkas paaiškino apkaltos proceso taisykles.

 

Seimo Pirmininkas V. Pranckietis perskaitė pranešimą, kuriame išdėstė Konstitucinio Teismo 2017 m. gruodžio 19 d. pateiktos išvados esmę: Konstitucinis Teismas 2017 m. gruodžio 19 d. pateiktoje išvadoje konstatavo, kad Seimo nario K. Pūko veiksmai Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus pareigas einančių ir šias pareigas užimti pretendavusių asmenų atžvilgiu, nurodyti Specialiosios tyrimo komisijos dėl apkaltos Seimo nariui K. Pūkui išvadoje, prieštarauja Konstitucijai. Šiais veiksmais Seimo narys K. Pūkas šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką.

 

Posėdžio sekretorė V. Gureckienė pranešė Seimui, kad į posėdį atvyko apkaltos proceso dalyvis – Seimo narys K. Pūkas, bet jo advokatė A. Ručienė posėdyje nedalyvauja.          

 

Posėdžio pirmininkas suteikė žodį Seimo nariui K. Pūkui.

 

Seimo narys K. Pūkas perskaitė prašymą atidėti šio klausimo svarstymą, nes posėdyje negali dalyvauti jo advokatė A. Ručienė.

 

Posėdžio pirmininkas, remdamasis Seimo statuto 240 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir Seimo statuto 261 straipsniu, pasiūlė balsuoti, ar advokatės A. Ručienės nedalyvavimo Seimo posėdyje priežastys gali būti laikomos svarbiomis priežastimis, dėl kurių būtų tenkintinas prašymas atidėti svarstymą.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: E. Gentvilas, I. Degutienė, J. Sabatauskas, D. Šakalienė, R. Karbauskis, G. Landsbergis (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu).

 

Balsuota, ar advokatės A. Ručienės nedalyvavimo Seimo posėdyje priežastys gali būti laikomos svarbiomis priežastimis: už – 2, prieš – 101, susilaikė 6. Nepritarta. (Užsiregistravo 111 Seimo narių  (12.25 val.)

 

Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys M. Adomėnas (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – prieš).

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Seimas nusprendė, jog A. Ručienės nedalyvavimo priežastys Seimo posėdyje nėra svarbios ir, remiantis Seimo Statuto 241 straipsnio 2 dalimi, advokatės A. Ručienės nedalyvavimas netrukdo apkaltos bylą toliau nagrinėti Seime, todėl apkaltos procedūra tęsiama Statuto numatyta tvarka.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui jo klausimams skirti 2 minutes, Seimo narių klausimams – iki 40 minučių, o K. Pūko baigiamajam žodžiui – iki 10 minučių pritarta bendru sutarimu.

 

Seimo narys K. Pūkas perskaitė  atsistatydinimo pareiškimą dėl Seimo nario mandato atsisakymo pagal Lietuvos Respublikos Seimo statuto 243 straipsnį ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 243 straipsnio 2 dalimi, paprašė šį pareiškimą nedelsiant patenkinti.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė 10 min. pertrauką Seimo nutarimo „Dėl Kęstučio Pūko atsistatydinimo iš Lietuvos Respublikos  Seimo nario pareigų ir apkaltos proceso Lietuvos Respublikos Seime nutraukimo“ projektui parengti.

 

PERTRAUKA

(12.31 – 12.41 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

12.41 val.

Seimo Pirmininko informacija apie Konstitucinio Teismo 2017 m. gruodžio 22 d. išvadą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nario Mindaugo Basčio, kuriam pradėta apkaltos byla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.

 

Seimo Pirmininkas V. Pranckietis supažindino Seimo narius su Konstitucinio Teismo 2017 m. gruodžio 22 d. išvada „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nario Mindaugo Basčio, kuriam pradėta apkaltos byla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“: Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Seimo narys M. Bastys, nuslėpdamas savo ryšius su P. Vojeika ir taip nesąžiningai siekdamas gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, šiurkščiai pažeidė Konstituciją, be kita ko, jos 59 straipsnio 2 ir 4 dalis, įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“ 5 straipsnio reikalavimus ir kartu sulaužė priesaiką.

 

12.50 val.

SVARSTYTA. Seimo protokolinis nutarimas „Dėl Seimo nario Mindaugo Basčio Seimo nario mandato panaikinimo klausimo svarstymo“ (teikėjas – V. Pranckietis).

Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 240 straipsnio 8 dalimi, n u t a r i a:

Svarstyti Lietuvos Respublikos Seimo nario Mindaugo Basčio Seimo nario mandato panaikinimo klausimą. Pritarta bendru sutarimu.

 

12.51 val.

SVARSTYTA. Seimo protokolinis nutarimas „Dėl Seimo nario Mindaugo Basčio Seimo nario mandato panaikinimo klausimo svarstymo datos“ (teikėjas – V. Pranckietis).

Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 240 straipsnio 9 dalimi, n u t a r i a:

Seimo nario Mindaugo Basčio Seimo nario mandato panaikinimo klausimą svarstyti 2018 m. kovo 13 d. 12 valandą. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paprašė, kad Seimo sekretoriato darbuotojai nedelsiant įteiktų Seimo nariui M. Basčiui pasirašyti pranešimą apie paskirtą Seimo posėdžio datą ir laiką, kada Konstitucinio Teismo išvados pagrindu bus sprendžiamas jo Seimo nario mandato panaikinimo klausimas arba, jei Seimo nario nėra, informuoti, kad pranešimas bus įteiktas artimiausiu metu (pagal Seimo statuto 240 straipsnio 9 dalį).

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

12.55 val.

SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos valdymo, finansinės bei ūkinės veiklos parlamentinį tyrimą“ projektas Nr. XIIIP-1564 (teikėjai – A. Širinskienė / 40 Seimo narių) (pateikimo tęsinys).

Pranešėja – Seimo narė A. Širinskienė.

 

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, E. Gentvilas, A. Armonaitė, S. Gentvilas.

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pratęsti klausimams skirtą laiką 10 min. pritarta bendru sutarimu.

 

Klausė Seimo nariai: A. Gelūnas, A. Kubilius.

 

Replikavo Seimo narė I. Degutienė.

 

Klausė Seimo nariai: N. Puteikis, J. Razma, R. Budbergytė.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Olekas.

 

Balsuota, ar pratęsti klausimams skirtą laiką: už – 28, prieš – 42, susilaikė 29. Nepritarta. (Užsiregistravo 100 Seimo narių  (13.26 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narės: R. Budbergytė, A. Širinskienė.

 

Seimo narys L. Balsys pranešė, kad nusišalins nuo balsavimo dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys P. Gražulis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, N. Puteikis.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Kubilius, J. Olekas, R. Karbauskis, N. Puteikis, P. Gražulis, A. Anušauskas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 71, prieš 33, susilaikė 4. (Užsiregistravo 110 Seimo narių (13.38 val.)

2. Svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka.  Balsavimo rezultatai: už 70, prieš 30, susilaikė 7. (Užsiregistravo 109 Seimo nariai (13.39 val.)

 

Dėl komitetų kalbėjo Seimo nariai: A. Širinskienė, J. Sabatauskas.

 

Dėl balsavimo rezultatų (dėl ypatingos skubos tvarkos) kalbėjo Seimo narys J. Sabatauskas (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – prieš).

 

Dėl komitetų kalbėjo Seimo narys J. Razma.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys P. Gražulis.

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui paskirti pagrindinį komitetą šiam projektui svarstyti pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA:

1. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti šio projekto priėmimą po 3 val. pertraukos (pagal Seimo statuto 164 straipsnio 4 dalį).

 

13.44 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Kęstučio Pūko atsistatydinimo iš Lietuvos Respublikos  Seimo nario pareigų ir apkaltos proceso Lietuvos Respublikos Seime nutraukimo“ projektas Nr. XIIIP-1576 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti šio projekto priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Kęstučio Pūko atsistatydinimo iš Lietuvos Respublikos Seimo nario pareigų ir apkaltos proceso Lietuvos Respublikos Seime nutraukimo“. Balsavimo rezultatai: už 105, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 105 Seimo nariai (13.46 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas.

 

Kalbėjo Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Armonaitė, D. Šakalienė, S. Gentvilas.

 

13.50 val.

SVARSTYTA. Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1481(2) (teikėjas – E. Jovaiša) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Gumuliauskas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad gautas Seimo Pirmininko teikimas svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 48 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 81, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (13.52 val.)

 

13.53 val.

SVARSTYTA. Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2534 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1482(2) (teikėjas – E. Jovaiša) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Gumuliauskas.

 

Projekto Nr. XIIIP-1482(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas A. Gumuliauskas

 

Dėl G. Steponavičiaus pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys G. Steponavičius (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone). 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl G. Steponavičiaus pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 73, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 74 Seimo nariai (13.56 val.)

2. Svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad  šio projekto priėmimas vyks vakariniame posėdyje.

 

13.57 val.

SVARSTYTA. Seimo protokolinis nutarimas „Dėl Janinos Statkienės ir kt. pareiškėjų peticijos“ (Nr. PNP-42) (teikėjai – P. Čimbaras / Peticijų komisija).

Pranešėjas – Peticijų komisijos pirmininkas P. Čimbaras.

 

NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Peticijų komisijos išvadą dėl Janinos Statkienės ir kitų pareiškėjų peticijos, n u t a r i a:

Atmesti Janinos Statkienės ir kitų pareiškėjų peticijoje „Dėl amnestijos ir bausmės laiko sutrumpinimo“ pateiktą pasiūlymą Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio proga išleisti amnestijos aktą, visiems nuteistiesiems sutrumpinant paskirtos laisvės atėmimo bausmės laiką. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

13.59 val.

SVARSTYTA. Seimo protokolinis nutarimas „Dėl Edo Kizelevičiaus peticijos“ (Nr. PNP-43) (teikėjai – P. Čimbaras / Peticijų komisija).

Pranešėjas – Peticijų komisijos pirmininkas P. Čimbaras.

 

NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Peticijų komisijos išvadą dėl Edo Kizelevičiaus peticijos, n u t a r i a:

Atmesti Edo Kizelevičiaus peticijoje „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto papildymo 2611 straipsniupateiktą pasiūlymą papildyti Lietuvos Respublikos Seimo statutą nauju 2611 straipsniu, kuriame būtų nustatyta apmokėjimo už darbą Seimo struktūrinių padalinių arba Seimo pareigūnų sudarytose darbo grupėse (komisijose) teisės aktų projektams rengti tvarka. Balsavimo rezultatai: už 53, prieš 2, susilaikė 4. (Užsiregistravo 60 Seimo narių (14.00 val.)

 

14.02 val.

SVARSTYTA:

1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-779(2).

2. Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1427

(teikėjai – T. Tomilinas / 3 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys T. Tomilinas.

 

Klausė Seimo nariai: A. Anušauskas, N. Puteikis, G. Skaistė, S. Jakeliūnas, E. Pupinis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V. Bakas, G. Skaistė.

 

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 29, prieš 6, susilaikė 10. (Užsiregistravo 46 Seimo nariai (14.25 val.)

2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl komitetų kalbėjo Seimo nariai: T. Tomilinas, S. Jakeliūnas (pasiūlė prašyti Vyriausybės išvadų dėl šių projektų).

 

NUTARTA:

1. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą papildomu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje IV (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

3. Prašyti Vyriausybės išvadų dėl šių projektų. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė patikslino balsų skaičiavimo grupės sudėtį: V. Bukauskas, A. Dumbrava, A. Gelūnas, T. Tomilinas, L. Talmontas, M. Navickienė, G. Steponavičius ir D. Šakalienė.

 

Skelbiamas slaptas balsavimas dėl Etninės kultūros globos tarybos pirmininko paskyrimo. Slaptas balsavimas vyks nuo 14.30 val. iki 14.50 val.

 

PERTRAUKA

(14.28 – 15.01 val.)

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė, kad rytinis posėdis baigtas.

 

Posėdis baigtas

 (15.01 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                      Viktoras Pranckietis

 

 

 

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                      Rima Baškienė

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Rasa Smalinskaitė