Lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2016 M. LAPKRIČIO 22 D. NUTARIMO NR. XIII-35 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. vasario       d. Nr.  

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas  n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimą Nr. XIII-35 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Savižudybių prevencijos komisijos sudarymo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO SAVIŽUDYBIŲ IR SMURTO PREVENCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 71 straipsniu, nutaria:

 

part_ed229be30ada47eba1daca98715e2b75_end

1 straipsnis.

Sudaryti Lietuvos Respublikos Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisiją iš 7 narių.

 

2 straipsnis.

Patvirtinti šios sudėties Lietuvos Respublikos Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos  komisiją:

1) Aušrinė Armonaitė;

2) Michal Mackevič;

3) Mykolas Majauskas;

4) Monika Navickienė;

5) Juozas Olekas;

6) Zenonas Streikus;

7) Dovilė Šakalienė.“

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                                                             

 

 

 

Teikia Seimo nariai:

 

Mykolas Majauskas

 

Dovilė Šakalienė