Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2016-03-22  Nr. SPP-323

Vilnius

 

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas J. Narkevičius.

 

Užsiregistravo 84 Seimo nariai (15.05 val.)

 

 

15.06 val.

SVARSTYTA. Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 5 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3095 (teikėjai – A. Palionis / 50 Seimo narių) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Palionis.

 

Klausė Seimo nariai: P. Saudargas, K. Grybauskas, L. Balsys, M. Zasčiurinskas, A. Stancikienė, P. Gražulis, G. Mikolaitis, R. J. Dagys.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: P. Gražulis, P. Saudargas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė I. Šiaulienė (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu pasiūlė prašyti Vyriausybės išvados).

 

Dėl komitetų kalbėjo Seimo narys K. Daukšys.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 49, prieš 23, susilaikė 22. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (15.22 val.)

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Ekonomikos komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-05-10. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

5. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

         

15.24 val.

SVARSTYTAMedžioklės įstatymo Nr. IX-966 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4076 (teikėjai – B. Bradauskas, A. Palionis / 50 Seimo narių) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys B. Bradauskas.

 

Klausė Seimo nariai: P. Saudargas, A. Stancikienė, L. Balsys, K. Masiulis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Palionis, J. Razma.

 

Dėl svarstymo datos kalbėjo Seimo narys A. Palionis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 50, prieš 17, susilaikė 22. (Užsiregistravo 91 Seimo narys (15.42 val.)

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Kaimo reikalų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-04-21. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

         

15.44 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą“ projektas Nr. XIIP-4133 (teikėjai – A. Skardžius / 5 Seimo nariai / 50 Seimo narių) (svarstymas) (taikoma ypatingos skubos tvarka).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Skardžius (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu prašė daryti pusvalandžio pertrauką).

 

NUTARTA. Daryti pusvalandžio pertrauką. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.44 val.

SVARSTYTA. Balsavimo internetu sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3879 (pateikimo tęsinys).

Pranešėjas – teisingumo ministras J. Bernatonis.

 

Klausė Seimo nariai: V. Fiodorovas, L. Balsys, R. Kupčinskas, A. Stancikienė.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: M. Bastys, M. Adomėnas.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 43, prieš – 10, susilaikė 35. Nepritarta. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (16.07 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: K. Masiulis, P. Gražulis, V. Fiodorovas, G. Steponavičius, M. Zasčiurinskas.

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 57, už pasiūlymą jį atmesti – 32. Pritarta pirmam pasiūlymui. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (16.12 val.)

 

NUTARTA. Grąžinti projektą Nr. XIIP-3879 iniciatoriams tobulinti.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 3, 6, 7 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3833 šiandien negali būti svarstomas, nes analogiško Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. XIIP-705 7 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3175 Seimas nepriėmė 2015 m. spalio 13 d. (pagal Seimo statuto 139 straipsnio 2 punktą).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Skardžius, B. Bradauskas.

 

 

16.16 val.

SVARSTYTA:

1. Organizuoto nusikalstamumo užkardymo ir kontrolės įstatymo projektas Nr. XIIP-4041.

2. Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4042.

3. Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4043.

4. Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4044.

5. Radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4045.

6. Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4046.

7. Valstybės tarnybos ir paslapčių Nr. VIII-1443 16 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4047.

8. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo Nr. VIII-1207 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4048.

9. Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4049.

10. Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4050.

11. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 papildymo 73 straipsniu ir Įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4051.

12. Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-931 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4052.

13. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4053.

14. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4054.

15. Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 66 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4055.

16. Asmens ir turto saugos įstatymo Nr. IX-2327 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4056.

17. Administracinių nusižengimų kodekso 512 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4057.

18. Baudžiamojo kodekso papildymo 321 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIP-4058.

19. Baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4059

(pateikimas) (teikėjai – A. Paulauskas / darbo grupė).

Pranešėjas – darbo grupės vadovas A. Paulauskas.

 

Klausė Seimo nariai: M. Zasčiurinskas, P. Gražulis, Z. Žvikienė, V. A. Matulevičius, K. Masiulis, S. Bucevičius.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Anušauskas, P. Gražulis.

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 79, prieš 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 84 Seimo nariai (16.37 val.)

 

Alternatyvus balsavimas dėl pagrindinio komiteto projektams Nr. XIIP-4041–Nr. XIIP-4056 svarstyti: už Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą balsavo 31, už Teisės ir teisėtvarkos komitetą – 54. Pritarta antrajam pasiūlymui. (Užsiregistravo 86 Seimo nariai (16.38 val.)

 

NUTARTA:

1. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos  komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIIP-4041–Nr. XIIP-4056 svarstyti.

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIIP-4057, Nr. XIIP-4058 ir Nr. XIIP-4059 svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą papildomu komitetu šiems projektams svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą papildomu komitetu projektams Nr. XIIP-4051 ir Nr. XIIP-4054 svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

5. Paskirti Žmogaus teisių komitetą papildomu komitetu šiems projektams svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl komitetų kalbėjo Seimo narė Z. Žvikienė.

 

Dėl balsavimo rezultatų (dėl pritarimo po pateikimo) kalbėjo Seimo narys A. Dumbrava (prašė patikslinti balsavimo rezultatus, jis – už).

 

NUTARTA. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-06-16. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Skardžius.

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą svarstyti projektą Nr. XIIP-4019 balsavo 31, už pasiūlymą svarstyti projektą Nr. XIIP-4133 – 57. Pritarta antram pasiūlymui. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (16.43 val.)

 

 

16.44 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą“ projektas Nr. XIIP-4133 (teikėjai – A. Skardžius / 5 Seimo nariai / 50 Seimo narių) (svarstymo tęsinys ir priėmimas) (taikoma ypatingos skubos tvarka).

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: A. Kubilius, P. Gražulis (frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ vardu).

 

Replikavo Seimo narys E. Zingeris.

 

Projekto Nr. XIIP-4133 pataisų svarstymas

 

Dėl J. Razmos pasiūlymo kalbėjo Seimo narys J. Razma.

Dėl balsavimo motyvų dėl šio pasiūlymo kalbėjo Seimo nariai: A. Kubilius, K. Daukšys.

Balsuota dėl J. Razmos pasiūlymo: už – 32, prieš – 27, susilaikė 30. Nepriimta. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (16.57 val.)

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: E. Šablinskas, J. Razma.

 

NUTARTA. Pritarti po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 63, prieš 17, susilaikė 3. (Užsiregistravo 86 Seimo nariai (17.01 val.)

 

Replikavo Seimo narys K. Daukšys.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą“. Balsavimo rezultatai: už – 61, prieš – 17, susilaikė 4. (Užsiregistravo 83 Seimo nariai (17.02 val.)

 

Replikavo Seimo narys A. Skardžius.

 

 

17.04 val.

SVARSTYTA. Įstatymo „Dėl Dramblio Kaulo Kranto Respublikos, vienos šalies, ir Europos Bendrijos bei jos valstybių narių, kitos šalies, tarpinio ekonominės partnerystės susitarimo ratifikavimo“ projektas Nr. XIIP-4019 (pateikimas).

Pranešėjas – užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Užsienio reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Ekonomikos komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-05-12. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

         

 

17.07 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XII-2251 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo projektas Nr. XIIP-4179 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo narys. J. Sabatauskas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XII-2251 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo. Balsavimo rezultatai: už 56, prieš 0, susilaikė 7. (Užsiregistravo 64 Seimo nariai (17.08 val.)

 

17.09 val.

SVARSTYTA:

1. Administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo Nr. XII-1869 2, 3, 4, 5, 6, 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4134.

2. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 8 ir 10  straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1870 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4135.

3. Baudžiamojo kodekso 47, 176, 220, 221, 272, 273, 281, 284 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1871 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4136.

4. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13, 15 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1887 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4137.

5. Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1962 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4138.

6. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4, 31 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1990 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4139.

7. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1991 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4140.

8. Kariuomenės drausmės statuto patvirtinimo įstatymo Nr. VIII-1191 pakeitimo ir Lietuvos kariuomenės drausmės statuto 2, 14, 18, 21, 36, 40, 48, 50, 55, 56, 61, 62, 63, 64 straipsnių pakeitimo ir 47 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XII-2101 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4141.

9. Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2104 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4142.

10. Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 14, 18, 19, 21, 28, 32, 35, 38 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2143 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4143.

11. Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 2, 3, 4, 6, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2130 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4144.

12. Fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 25, 27 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2235 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4145

(pateikimas) (teikėjai – J. Sabatauskas / 3 Seimo nariai).

Pranešėjas – Seimo narys J. Sabatauskas.

 

Klausė Seimo nariai: A. Nesteckis, A. Salamakinas, V. Aleknaitė-Abramikienė, K. Kuzminskas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V. Aleknaitė-Abramikienė, A. Nesteckis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 39, prieš 1, susilaikė 20. (Užsiregistravo 61 Seimo narys (17.22 val.)

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-03-24. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Replikavo Seimo narys E. Šablinskas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys K. Masiulis.

 

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą apsvarstyti visus darbotvarkės klausimus balsavo 37, už pasiūlymą baigti posėdį – 14. Pritarta pirmam pasiūlymui. (Užsiregistravo 55 Seimo nariai (17.24 val.)

 

 

17.25 val.

SVARSTYTA. Priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 183 ir 184 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4077 (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys V. Gailius.

 

Klausė Seimo nariai: K. Grybauskas, A. Nesteckis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetus papildomais komitetais šiam projektui svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-05-05. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

5. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.33 val.

SVARSTYTA. Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Naujosios Zelandijos Vyriausybės susitarimo dėl darbo atostogaujant programos ratifikavimo“ projektas Nr. XIIP-4038 (pateikimas).

Pranešėjas – socialinės apsaugos ir darbo viceministras G. Klimavičius.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Užsienio reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-05-12. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

         

 

17.35 val.

SVARSTYTAAviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 44 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3986 (pateikimas).

Pranešėjas – susisiekimo ministras R. Sinkevičius.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Kaimo reikalų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-05-31. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

         

 

17.37 val.

SVARSTYTAAviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2, 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3835 (teikėjai – V. Fiodorovas / 6 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys V. Fiodorovas.

 

Klausė Seimo narys A. Anušauskas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-05-31. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

         

 

17.39 val.

SVARSTYTA:

1. Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 21 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4111.

2. Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 14, 18, 19, 21, 28, 32, 35, 38 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2143 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4112 (pateikimas).

Pranešėjas – finansų viceministras A. Rimkūnas.

 

Klausė Seimo narys K. Komskis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Palionis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 50, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 51 Seimo narys (17.46 val.)

2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Audito ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetus papildomais komitetais šiems projektams svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-04-07. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu. (18.08 val.)

5. Svarstyti šiuos projektus skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

 

17.48 val.

SVARSTYTA. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4108 (pateikimas).

Pranešėjas – finansų viceministras A. Vitkauskas.

 

Klausė Seimo narys K. Komskis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Audito komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-04-14. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.52 val.

SVARSTYTA. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3721 (teikėjai – A. Mockus, V. Čmilytė-Nielsen) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Mockus.

 

Klausė Seimo nariai: R. Baškienė, K. Komskis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys K. Masiulis.

 

Replikavo Seimo narys A. Mockus.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Salamakinas (pasiūlė prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto).

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 32, prieš 0, susilaikė 9. (Užsiregistravo 44 Seimo nariai (18.05 val.)

2. Paskirti Audito komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-04-21. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

5. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

         

 

18.07 val.

SVARSTYTA. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4095 (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Salamakinas.

 

Klausė Seimo nariai: K. Komskis, S. Jovaiša.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-04-07. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

         

18.11 val.

SVARSTYTA. Seimo protokolinis nutarimas „Dėl Juozo Bujos peticijos“.

Pranešėjas – Peticijų komisijos pirmininkas P. Čimbaras.

 

NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Peticijų komisijos išvadą dėl Juozo Bujos peticijos, n u t a r i a:

Atmesti Juozo Bujos peticijoje „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuto įstatymo pakeitimo“ pateiktą pasiūlymą inicijuoti Seime Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 71 straipsnio 5 punkto pakeitimą ir vietoj žodžių „abu žuvę tėvai“ įrašyti žodžius „žuvo vienas iš tėvų“. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

18.13 val.

SVARSTYTA. Seimo protokolinis nutarimas „Dėl Romualdo Čepulio peticijos“.

Pranešėjas – Peticijų komisijos pirmininkas P. Čimbaras.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys P. Urbšys.

 

Replikavo Seimo narys P. Čimbaras.

 

NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Peticijų komisijos išvadą dėl Romualdo Čepulio peticijos, n u t a r i a:

Atmesti Romualdo Čepulio peticijoje „Dėl mokesčio už bendro naudojimo patalpų ir laiptinių šildymą pagal turimą buto plotą panaikinimo“ pateiktą pasiūlymą panaikinti tvarką, kai mokestis už bendro naudojimo patalpų ir laiptinių šildymą yra nustatomas pagal turimą buto plotą, ir šilumos kiekį, suvartojamą laiptinėms šildyti, apskaičiuoti pagal ant radiatorių sumontuotus šilumos daliklius bei paskirstyti pagal butų skaičių arba pagal gyventojų skaičių butuose. Balsavimo rezultatai: už 37, prieš 2, susilaikė 3. (Užsiregistravo 42 Seimo nariai (18.16 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: V. M. Čigriejienė, S. Brundza, K. Masiulis.

 

18.19 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. XII-38 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIP-4188 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo Pirmininko pavaduotojas J. Narkevičius.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. XII-38 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 37, prieš 1, susilaikė 1. (Užsiregistravo 39 Seimo nariai (18.19 val.)

 

18.20 val.

Informaciniai pranešimai.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė patikslintą naujos balsų skaičiavimo grupės sudėtį:

V. M. Čigriejienė (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija);

V. Filipovičienė (Darbo partijos frakcija);

Z. Jedinskis (Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija);

E. Jonyla (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija);

            V. Kamblevičius (frakcija „Tvarka ir teisingumas“);

D. Teišerskytė (Liberalų sąjūdžio frakcija);

J. Varkala (Mišri Seimo narių grupė).

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 38 Seimo nariai (18.21 val.)

 

Posėdis baigtas

 (18.22 val.)

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Jaroslav Narkevič

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyresnioji specialistė                                                                                   Rasa Smalinskaitė