Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2022-09-29  Nr. SPP-208

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas P. Saudargas.

 

Užsiregistravo 111 Seimo narių (10.01 val.)

 

            10.02 val.

SVARSTYTA. Seimo seniūnų sueigos patikslinta 2022 m. rugsėjo 29 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas – Seimo Pirmininko pavaduotojas P. Saudargas.

 

Kalbėjo Seimo nariai: A. Veryga (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė grąžinti į darbotvarkę projektą Nr. XIVP-706), L. Slušnys (šio projekto teikėjas prašė išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-706),  J. Džiugelis, P. Gražulis (Lietuvos regionų frakcijos prašė įrašyti į darbotvarkę rezoliucijos projektą Nr. XIVP-2039) A. Nekrošius (dėl projekto Nr. XIVP-706), V. Fiodorovas (dėl opozicinės darbotvarkės klausimų svarstymo tvarkos patikslinimo), J. Sejonienė (projekto Nr. XIVP-706 teikėjų vardu prašė šį projektą šiandien išbraukti iš darbotvarkės), V. Ąžuolas.

 

Balsuota dėl Lietuvos regionų frakcijos pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę rezoliucijos projektą Nr. XIVP-2039: už – 55, prieš – 40, susilaikė 22. Nepritarta. Užsiregistravo 118 Seimo narių (10.09 val.).

 

Replikavo Seimo nariai: P. Gražulis, L. Kasčiūnas, D. Asanavičiūtė.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui įrašyti į V (rudens) Seimo sesijos darbų programą šios dienos darbotvarkės klausimus – projektus Nr. XIVP-1886,  Nr. XIVP-2020, Nr. XIVP-2024, Nr. XIVP-2027, Nr. XIVP-2041 ir Nr. XIVP-2043, kurie nebuvo įrašyti į šios sesijos darbų programą, pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Patvirtinti patikslintą Seimo 2022 m. rugsėjo 29 d. (ketvirtadienio)  posėdžių darbotvarkę. Balsavimo rezultatai: už 118, prieš 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 120 Seimo narių (10.12 val.).

 

 

10.12 val.

Informaciniai pranešimai

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė Užsienio reikalų komiteto posėdžio protokolo išrašą dėl Seimo tarpparlamentinių ryšių grupės steigimo ir pranešė, kad nutarta pritarti Tarpparlamentinių ryšių su Egipto Arabų Respublika, Jordanijos Hašimitų Karalyste ir Libano Respublika grupės įsteigimui.

 

10.13 val.

SVARSTYTA. Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 194 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-2001(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras S. Gentvilas) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: R. Žemaitaitis, L. Girskienė, S. Gentvilas, K. Mažeika, A. Skardžius, L. Savickas.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad balsavimas dėl šio projekto vyks numatytu laiku.

 

 

10.26 val.

SVARSTYTA. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. XI-1967 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-286(2) (teikėja – L. Girskienė) (priėmimas).

 

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            3 straipsnis (su Teisės departamento pastaba, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

            4–7 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Kubilienė, A. Širinskienė (prašė balsuoti dėl 8 straipsnio), M. Majauskas, A. Kubilienė.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų dėl 8 straipsnio, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos dėl 9 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

9 straipsnio L. Girskienės pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu

            9 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad balsavimas dėl 8 straipsnio ir dėl viso projekto vyks numatytu laiku.

 

 

10.32 val.

SVARSTYTA. Civilinio kodekso 6.978 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1147(2) (teikėja – L. Girskienė) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad balsavimas dėl šio projekto vyks numatytu laiku.

 

 

10.32 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 221, 222 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1693(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

Pranešėja – Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovė I. Haase.

 

            Pranešėja informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 1 straipsnio, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl 1 straipsnio kalbėjo Seimo narė I. Kačinskaitė-Urbonienė (prašė balsuoti dėl 1 straipsnio).

 

2–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad balsavimas dėl 1 straipsnio ir dėl viso projekto vyks numatytu laiku.

 

 

10.38 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-416(2) (teikėjai – K. Starkevičius / 6 Seimo nariai) (priėmimas).

Pranešėjas – Ekonomikos komiteto atstovas A. Kupčinskas.

 

            Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl 1 straipsnio Teisės departamento pastabos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

 

            Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę 1 straipsnio A. Bilotaitės, E. Pupinio ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad balsavimas dėl pataisų ir dėl viso projekto vyks numatytu laiku.

 

 

10.40 val.

SVARSTYTA. Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-403(2) (teikėjas – R. Žemaitaitis) (priėmimas).

 

1 straipsnio A. Matulo pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narė I. Kačinskaitė-Urbonienė.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad balsavimas dėl šio projekto vyks numatytu laiku.

 

 

10.43 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 42, 43, 60 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2002(2).

            2. Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2900 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2003(2).

            3. Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-627 64 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2004(2) (teikėjai – Vyriausybė energetikos ministras D. Kreivys) (svarstymas) (taikoma skubos tvarka).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadas.

Papildomo – Biudžeto ir finansų komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas A. Butkevičius.

Posėdžio pirmininkas paskelbė Energetikos ir darnios plėtros komisijos išvadas.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: V. Valkiūnas, V. Gapšys, A. Skardžius, A. Butkevičius.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl šių projektų kalbėjo Seimo narė L. Nagienė.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad balsavimas dėl šių projektų vyks numatytu laiku.

 

 

11.05 val.

SVARSTYTA. Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 16, 18 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1966 (teikėjas – A. Bagdonas) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys A. Bagdonas.  

 

Klausė Seimo nariai: A. Veryga, L. Slušnys, M. Puidokas, A. Nekrošius, D. Kepenis, R. Žemaitaitis, A. Vinkus.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: R. Žemaitaitis, A. Veryga.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 40, prieš – 20, susilaikė 44. Nepritarta. Užsiregistravo 105 Seimo nariai (11.22 val.).

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 77, už pasiūlymą jį atmesti – 32. Pritarta pirmam pasiūlymui. Užsiregistravo 111 Seimo narių (11.23 val.).

 

           NUTARTA. Grąžinti projektą Nr. XIVP-1966 iniciatoriams tobulinti.

 

            Dėl balsavimo rezultatų dėl projekto Nr. XIVP-1966 kalbėjo Seimo narė R. Baškienė (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: ji – prieš).

 

 

11.24 val.

SVARSTYTA. Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 194 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-2001(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras S. Gentvilas) (priėmimo tęsinys) (taikoma skubos tvarka).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1 straipsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo 194 straipsniu ir 194 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 86, prieš – 5, susilaikė 27. Užsiregistravo 120 Seimo narių (11.24 val.).

 

 

11.25 val.

SVARSTYTA. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. XI-1967 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-286(2) (teikėja – L. Girskienė) (priėmimo tęsinys).

 

            Balsuota dėl 8 straipsnio: už – 118, prieš – 0, susilaikė 2. 8 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 120 Seimo narių (11.25 val.)

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: A. Vinkus, L. Girskienė, K. Mažeika, R. Šarknickas.

 

NUTARTA. Priimti Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. XI-1967 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 122, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 122 Seimo nariai (10.00 val.).

 

 

11.30 val.

SVARSTYTA. Civilinio kodekso 6.978 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1147(2) (teikėja – L. Girskienė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Civilinio kodekso 6.978 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 120, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 122 Seimo nariai (11.30 val.).

 

 

11.31 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 221, 222 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1693(2) (teikėjai – Vyriausybė /   finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimo tęsinys).

 

            Balsuota dėl 1 straipsnio: už – 110, prieš – 1, susilaikė 11. 1 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 122 Seimo nariai (11.31 val.)

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narys M. Puidokas.

 

            NUTARTA. Priimti Administracinių nusižengimų kodekso 221, 222 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 115, prieš – 1, susilaikė 8. Užsiregistravo 125 Seimo nariai (11.33 val.).

 

 

11.34 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-416(2) (teikėjai – K. Starkevičius / 6 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

Pranešėjas – Ekonomikos komiteto atstovas A. Kupčinskas.

 

Dėl 1 straipsnio A. Bilotaitės, E. Pupinio ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys E. Pupinis (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei ir atsiėmė šią pataisą).

 

Dėl 1 straipsnio K. Starkevičiaus, L. Savicko ir A. Kupčinskas pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Kupčinskas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Bagdonas (atkreipė dėmesį į Seimo statuto nustatytus reikalavimus dėl pataisų pateikimo terminų ir siūlė daryti pertrauką), K. Starkevičius (pagrindinio komiteto vardu pritarė pasiūlymui daryti pertrauką).

Pranešėjas taip pat pritarė pasiūlymui daryti pertrauką.

 

            NUTARTA. Daryti pertrauką.

 

 

11.38 val.

SVARSTYTA. Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-403(2) (teikėjas – R. Žemaitaitis) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 120, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 121 Seimo narys (11.38 val.).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Nekrošius, R. Žemaitis, A. Kupčinskas.

 

 

11.41 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 42, 43, 60 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2002(2).

            2. Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2900 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2003(2).

            3. Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-627 64 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2004(2) (teikėjai – Vyriausybė energetikos ministras D. Kreivys) (svarstymo tęsinys) (taikoma skubos tvarka).

 

            NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 121, prieš 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 124 Seimo nariai (11.41 val.).

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas V. Mitalas.

 

 

11.42 val.

SVARSTYTA. Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1964 (teikėjai – A. Kupčinskas / 7 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys A. Kupčinskas.  

 

Klausė Seimo nariai: A. Veryga, E. Pupinis, M. Puidokas, A. Nekrošius, K. Starkevičius, I. Pakarklytė, D. Kepenis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Bagdonas, A. Veryga.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad balsavimas dėl šio projekto ir likusių projektų vyks vakarinio posėdžio metu (apie 15.40 val.).

 

 

 

 

11.58 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 191 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2036.

            2. Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2037 (teikėjas – V. Kernagis) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys V. Kernagis.

 

Klausė Seimo nariai: R. Žemaitaitis, A. Veryga, E. Pupinis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Veryga, M. Danielė.

 

            Balsavimas dėl šių projektų vyks vakarinio posėdžio metu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad nėra Teisės departamento išvados dėl Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo Nr. XIV-730 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2043, todėl šis klausimas šiandien nebus svarstomas.

 

 

12.08 val.

SVARSTYTASeimo rezoliucijos „Dėl Irano Islamo Respublikos vykdomos diskriminacinės politikos moterų atžvilgiu ir kitų žmogaus teisių pažeidimų pasmerkimo“ projektas Nr. XIVP-2058 (teikėjai – I. Pakarklytė / 7 Seimo nariai)  (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėja – Seimo narė I. Pakarklytė.

 

Klausė Seimo nariai: A. Kubilienė, M. Matijošaitis, A. Nekrošius.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys P. Gražulis.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks vakarinio posėdžio metu.

 

            Posėdžio pirmininko pasiūlymui šiandien nerengti Vyriausybės valandos (sutrumpintos iki pusvalandžio) pritarta bendru sutarimu.

 

 

            12.20 val.

Diskusija „Dėl migrantų iš Rusijos Federacijos įleidimo į Lietuvą“

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: P. Gražulis (Lietuvos regionų frakcijos vardu), D. Gaižauskas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu), R. Šarknickas, J. Jarutis, V. Bakas.

 

 

            12.46 val.

            Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės atsakymai į Seimo narių klausimus (pagal Seimo statuto 208 straipsnio 13 ir 14 dalis)

 

            Vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė atsakė į Seimo narių iš anksto raštu pateiktus klausimus ir žodžiu užduotus klausimus.

 

Klausė Seimo nariai: L. Girskienė, V. Ąžuolas, J. Jarutis, D. Gaižauskas, A. Gedvilas, V. Bakas.

 

 

13.06 val.

Seimo narių pareiškimai

 

Seimo narys A. Veryga perskaitė pareiškimą.

Seimo narė L. Girskienė perskaitė pareiškimą.

Seimo narys D. Kepenis perskaitė pareiškimą.

Seimo narys V. Ąžuolas perskaitė pareiškimą.

 

Užsiregistravo 13 Seimo narių (13.22 val.)

 

Posėdis baigtas

 (13.23 val.)

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Vytautas Mitalas

 

                                                                                                                   

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Paulius Saudargas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                               Tatjana Juršėnienė