Projekto Nr. XIIIP-3871(2)

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336

6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                            d. Nr.

 Vilnius

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 6 straipsnio 9 dalį.

9. Gaunantys darbo užmokestį nuteistieji laisvės atėmimu asmenys jų darbo laikotarpiu draudžiami tik nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu. Socialinio draudimo įmokas šiuo atveju privalo mokėti draudėjai.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas