PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 3 PRIEDO PAKEITIMO IR KAI KURIŲ SU JUO SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMO NR. XII-681 3 STRAIPSNIo PAKEITIMO NR. XIIIP-628

 

2017-06-07

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

 

str.

str. d.

p.

 

1.

3

 

 

Argumentai:

Dauguma seimo narių nėra profesionalūs teisininkai ar finansininkai. Tačiau Seimo nario darbas apima labai platų interesų ir veiklų spektrą, kur teisėkūros srityse būtina ne tik surinkti reikalingą informaciją, bet ir ją tinkamai susisteminti ir paversti į teisėkūros projektus. Šiuo metu Seimo nario padėjėjai-sekretoriai atlieka administravimo ir logistikos darbus, prižiūri Seimo nario darbotvarkę, o kartu ir dokumentų rengimo, informacijos sisteminimo, analizės darbus, rengia Seimo nario teikiamus teisės aktų projektus, pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, rengia Seimo nariui medžiagą plenariniams posėdžiams, ruošia inicijuojamus parlamentinės kontrolės klausimus, padeda Seimo nariui rengti paklausimus Vyriausybės nariams, valstybės institucijų vadovams, vykdo kitus atsakingus Seimo nario pavedimus.

 Seimo nario padėjėjų – sekretorių atliekamas darbų spektras yra labai platus ir reikalaujantis skirtingų žinių ir kvalifikacijų, tad Seimo nario padėjėjų – sekretorių pareigybė ir A12 kategorija neatitinka esamos situacijos. Seimo nariui reikalingi skirtingų kvalifikacijų, kompetencijų ir darbo spektro padėjėjai:

a)                  asmuo atliekantis techninius darbus, prižiūrintis darbotvarkę bei logistiką, t.y. Seimo nario padėjėjas -sekretorius;

b)                   asmuo patariantis teisėkūros klausimais, tarpžinybiniam bendradarbiavimui bei kvalifikuotos pagalbos teikimui rinkėjams.

 Šiuo metu Seimo narys negali pasisamdyti patarėjo funkcijas atliekančio asmens, nes esanti Seimo nario padėjėjo – sekretoriaus pareigybė yra viena iš žemiausio atlygio politinio pasitikėjimo pozicija. Samdydami žemesnės kvalifikacijos pagalbinį personalą, Seimo nariai rizikuoja atliekamų darbų kokybe, taip savo parengtais dokumentais ir/arba teisės aktais darydami žalą visuomenei.

 Todėl būtina bent vieną iš Seimo nario padėjėjų-sekretorių etatų pakeisti į patarėjo etatą, kad Seimo nariai turėtų galimybę pasirinkti tinkamos kvalifikacijos specialistus, atitinkančius Seimo nario darbui keliamus reikalavimams. Seimo nario patarėjas dirbtų darbą analogišką Seimo komitetų, komisijų patarėjai, tad siūloma Seimo nario patarėjo pareigybę prilyginti šiems patarėjams.

 

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

1 straipsnis. 3. straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 3 priedo 7 eilutę ir ją išdėstyti taip:

 

 

 

Eil. Nr.

Valstybės tarnautojų pareigybių pavadinimai

Pareigybės lygis ir kategorija pagal valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų grupes

politinio (asmeninio) pasitikėjimo

įstaigų vadovų ir karjeros

statutinių, reglamentuojamų:

I

II

III

IV

V

Diplomatinės tarnybos įstatymo

įstatymu patvirtintų statutų

7.

Respublikos Prezidento atstovas spaudai, Seimo Pirmininko atstovas spaudai, Ministro Pirmininko atstovas spaudai, savivaldybės tarybos sekretorius

Seimo nario patarėjas

skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūriniame padalinyje), skyriaus vedėjo pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje), Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje pavaduotojas, patarėjas, seniūnas (savivaldybės administracijos filialo vadovas),

seniūno pavaduotojas (biudžetinės įstaigos vadovo pavaduotojas),

teismo pirmininko padėjėjas, teisėjo padėjėjas, vyriausiojo prokuroro padėjėjas

patarėjas, departamento patarėjas,

skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūri-niame padalinyje),

skyriaus vedėjo pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūri-niame padalinyje)

skyriaus viršininkas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūriniame padalinyje),

tarnybos viršininkas,

centro viršininkas,

laivo vadas,

skyriaus viršininko pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje),

biuro viršininko pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje),

posto viršininko pavaduotojas

A 15–16

A 14–15

A 13–14

A 12–13

A 11–12

 

 

Teikia                                    Parašai:

 

Seimo nariai                                                                                                    Dovilė Šakalienė

 

                                                                                                                        Levutė Staniuvienė

                                                                                                                        Jonas Jarutis

                                                                                                                        Valius Ažuolas

                                                                                                                        Zenonas Streikus

                                                                                                                        Audrys Šimas

                                                                                                                        Gintautas Kindurys

                                                                                                                        Vytautas Rasteinis

                                                                                                                        Petras Navulis

                                                                                                                        Aurimas Gaidžiūnas

                                                                                                                        Petras Valiūnas

                                                                                                                        Virginija Vingrienė

                                                                                                                        Vanda Kravčionok

                                                                                                                        Kęstutis Masiulis

                                                                                                                        Kęstutis Bartkevičius

                                                                                                                        Petras Čimbaras

                                                                                                                        Petras Gražulis

                                                                                                                        Aušra Maldeikienė