PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 STRAIPSNIŲ IR DEŠIMTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 341, 351 STRAIPSNIAIS IR PRIEDU

 ĮSTATYMO PROJEKTUI NR. XIIIP-2577(3)

2018-12-18

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

21

2

 

Argumentai: Kadangi užsitęsė įstatymo priėmimo procedūros, tikslinga nukelti vėlesniam laikui įgyvendinamųjų teisės aktų parengimo datą.

 

Pasiūlymas: 21 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip:

„2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iki 2019 m.  balandžio vasario 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

2.

21

7

 

Argumentai: 21 straipsnio 7 dalyje siūlau įrašyti praleistą žodį „individualiems“

 

Pasiūlymas: 21 straipsnio 7 dalį išdėstyti taip:

„7. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos aglomeracijoje įrengtiems individualiems nuotekų valymo įrenginiams šio įstatymo nuostatos taikomos nuo 2030 m. sausio 1 d.“

 

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Kęstutis Mažeika