Lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2016 M. BIRŽELIO 20 D. NUTARIMO Nr. XIII-483 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

 

2018 m. rugsėjo   d. Nr. XIII-

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

1 straipsnis.

Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„1 straipsnis.

Sudaryti Lietuvos Respublikos Seimo Neįgaliųjų teisių komisiją iš 10  11 narių.“

 

2 straipsnis.

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

„2 straipsnis.

Patvirtinti šios sudėties Lietuvos Respublikos Seimo Neįgaliųjų teisių komisiją:

1) Vytautas Bakas;

2) Viktorija Čmilytė-Nielsen;

3) Algimantas Dumbrava;

4) Justas Džiugelis;

5) Aušra Maldeikienė;

6) Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė;

7) Raminta Popovienė;

8) Irina Rozova;

9) Rimantė Šalaševičiūtė;

10) Ingrida Šimonytė;

11) Gediminas Vasiliauskas.“

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

teikia:

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                                  R.Baškienė