PASIŪLYMAS

DĖL SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2002 M. GEGUŽĖS 28 D. NUTARIMO NR. IX-907 „DĖL NACIONALINIO SAUGUMO STRATEGIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO NR. XIIIP-4643(2)

 

2020-03-31

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1

 

 

11.4

Argumentai:

Atsižvelgiant į galimą situaciją, kuomet visos kaimyninės valstybės ypatingai griežtai kontroliuoja prekių, tame tarpe ir maisto patekimą į savo teritoriją, taip siekdamos apsisaugoti nuo įvairių ligų patekimo, tikslinga numatyti, kad Lietuvos rinka būtų aprūpinama ne tik savos gamybos maisto ištekliais, bet būtų naudojamos vietinės, Lietuvoje išaugintos žaliavos, kadangi tokių žaliavų atsivežimas iš kitų valstybių taip pat gali tapti neįmanomas. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad apsirūpinimo savo gamybos maisto ištekliais siekia ir daugelis užsienio valstybių.

Pasiūlymo tikslas – skatinti vietinių žaliavų panaudojimą maisto gamybai ir sukurti sistemą, kuria Lietuva galėtų save apsirūpinti maistu neatsižvelgiant į importuojamas žaliavas.

 

Pasiūlymas:

Papildyti projekto 4 punktu papildomą 11.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„11.4. apsirūpinimas savo gamybos maisto ištekliais naudojant vietines žaliavas.“

 

 

Teikia

Seimo nariai                       Andriejus Stančikas

 

                                           Kazys Starkevičius

 

                                           Juozas Baublys

 

                                           Petras Čimbaras

 

                                           Aurimas Gaidžiūnas

 

                                           Alfredas Stasys Nausėda

 

                                           Rasa Petrauskienė

 

                                           Algimantas Salamakinas