PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠEIMOS STIPRINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIIP-4255(2)

 

 

2017-10-13

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

5

2

6

Argumentai: abejotina, ar siūlymas nustatyti, kad „<...> teismo priteistų vaiko išlaikymo lėšų nemokantys asmenys negalėtų eiti pareigų valstybės tarnyboje“ yra proporcingas. 2018 m. sausio 1 d. įsigalios Vaikų išlaikymo išmokų įstatymas, kuriame, siekiant tobulinti išmokų išieškojimo procesą, išmokų administratoriaus funkcijos perduodamos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Manytina, kad tai palengvins išieškojimo procesą, ypač iš valstybės tarnyboje dirbančių asmenų, kurių pajamos yra oficialios. Abejotina, ar tokiu atveju darbo valstybės tarnyboje netekęs tėvas ar motina turės didesnes galimybes mokėti išlaikymą vaikui.

Be to, vertinant siūlymą, kyla klausimas, kodėl siūloma darbo ribojimą taikyti tik valstybės tarnautojams, kodėl to nesiūloma šios nuostatos taikyti vaiko išlaikymo lėšų nemokantiems mokytojams, gydytojams ar kitiems ne valstybės tarnyboje dirbantiems asmenims. 

 

Pasiūlymas: pakeisti įstatymo projekto 5 straipsnio 2 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6) vaiko saugumo šeimoje ir tėvų atsakomybės už vaiko teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimą stiprinimo srityje – sudaro palankias sąlygas vaikams augti biologinėje tėvų šeimoje, teikdamos tinkamą paramą ir pagalbą šeimai ir vaikams. Užtikrina, kad teismo priteistų vaiko išlaikymo lėšų nemokantys asmenys negalėtų eiti pareigų valstybės tarnyboje.

 


 

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                     (Parašas)                                  Algirdas Sysas