PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-1190 2 IR 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI NR. XIIIP-3677

 

2019-09-26

Vilnius

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

2

2

6

 

Argumentai:

Siūlymas jungti Radiacinės saugos centrą prie institucijos, kuri iki šiol vykdė visai kitas funkcijas, yra visiškai nelogiškas ir prasilenkia su pasauline praktika. Pradėjus veikti Astravo atominei elektrinei bus būtinas greitas sprendimų priėmimas, reakcija branduolinių ar radiologinių avarijų atveju. Prijungus Radiacinės saugos centrą prie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro sprendimai turės pereiti sudėtingesnį biurokratinį mechanizmą. Tapsime vienintelė Europos Sąjungos valstybe, kurioje už radiacine saugą bus atsakinga niekada tokios veiklos nevykdžiusi institucija, neturinti įgaliojimų veikti nei iš Europos Komisijos, nei iš Pasaulio sveikatos organizacijos, nei iš Tarptautinės atominės energetikos agentūros, kitaip nei šių organizacijų pripažįstamas Radiacinės saugos centras. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, reikalinga atitinkamai patikslinti Įstatymo projekto nuostatas.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„1. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Nebekontroliuojamieji radioaktyvumo lygiai – aktyvumo koncentracijų vertės, kurių neviršijant medžiagoms, susidariusioms vykdant veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, apie kurią privalo būti pranešta Radiacinės saugos centrui Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras) ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai arba kuri privalo būti įteisinta, nebetaikomi radiacinės saugos reikalavimai.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Radioaktyviosios atliekos – panaudotas branduolinis kuras ir kitos dujinės, skystosios ar kietosios pakartotinai naudoti neskirtos radioaktyviosios medžiagos, kurios neatitinka nebekontroliavimo kriterijų ir kurioms Radiacinės saugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija taiko reguliuojamąją kontrolę.“

 

24

3

 

Argumentai: Žr. aukščiau.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 24 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Pakeisti 24 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Jeigu panaudoto uždarojo radioaktyviojo šaltinio grąžinti uždarojo radioaktyviojo šaltinio tiekėjui neįmanoma, Radiacinės saugos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai įsitikinus, kad panaudoto uždarojo radioaktyviojo šaltinio grąžinti uždarojo radioaktyviojo šaltinio tiekėjui neįmanoma, ir pritarus panaudotas uždarasis radioaktyvusis šaltinis turi būti tvarkomas kaip radioaktyviosios atliekos.“

 

 

Teikia

Seimo nariai        

 

Linas Balsys

Algirdas Sysas

Rasa Budbergytė

Raminta Popovienė

Julius Sabatauskas

Algimantas Salamakinas

Dovilė Šakalienė