LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Socialinių reikalų ir darbo komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽALOS ATLYGINIMO DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE AR SUSIRGIMŲ PROFESINE LIGA LAIKINOJO ĮSTATYMO NR. VIII-366 12 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

(NR. XIIIP-2724)

 

2018-11-16  Nr. 103-P-54

Vilnius

 

1.      Komiteto posėdyje dalyvavo:  R. Šalaševičiūtė – Komiteto pirmininkė, R. Baškienė, R. J. Dagys, A. Dumbrava,  V. Rastenis, J. Rimkus, A. Sysas, G. Skaistė, T. Tomilinas, J. Varkalys; Komiteto biuras: vedėja E. Bulotaitė, patarėjos: D. Aleksejūnienė, A. Dolmantienė, D. Jonėnienė, I. Kuodienė, padėjėja I. Žukauskaitė; kviestieji asmenys: R. Guobaitė-Kirslienė – Prezidentės patarėja, G. Šimkus – Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos direktorius, E. Radišauskienė – socialinės apsaugos ir darbo viceministrė, I. Buškutė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų skyriaus vedėja, V. Kalinauskas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo skyriaus vedėjas, S. Gaidamavičienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų skyriaus patarėja, A. Čingienė – Finansų ministerijos Pajamų analizės ir planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, R. Cicėnienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus vedėja, J. Sinkevič – Sveikatos apsaugos ministerijos Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistė, J. Miskis – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos l. e. p. direktorius, V. Latvienė – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus pavaduotoja, M. Jautakis – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Teisės skyriaus vedėjas, L. Stragauskienė – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Statistikos analizės ir prognozės skyriaus vedėja, V. Griškova – Valstybinės ligonių kasos Teisės skyriaus vedėja, A. Mielkutė – Lietuvos advokatūros teisės skyriaus vadovė, D. Čibirienė – Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė, K. Platelis – Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas, M. Gudaitė-Gulbinienė – AGATA direktoriaus pavaduotoja.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

(2018-10-17)

 

 

 

Įstatymo projektas atitinka Konstituciją, įstatymus ir teisėkūros principus, tačiau atkreipiame dėmesį, kad, atsižvelgiant į teisės technikos reikalavimus, turėtų būti tikslintinas įstatymo projekto 2 straipsnio pavadinimas, išbraukiant žodžius „ir įgyvendinimo“, nes šiame straipsnyje įgyvendinimo nuostatos nenustatytos bei nenumeruotinos 1 ir 2 straipsnių vienintelės dalys.

Pritarti.

 

3.Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų Komitetų išvados ir pasiūlymai: negauta.

7. Komiteto sprendimas: pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. XIIIP-2724.

            8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirtas pranešėjas: Algimantas Dumbrava.                                                                         

 

PRIDEDAMA. Komiteto patobulintas įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas.

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                           (Parašas)                                                                                  Rimantė Šalaševičiūtė

 

 

 

 

 

 

 

 

SRDK biuro patarėja Ieva Kuodienė