Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-07-18  Nr. SPP-312

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Užsiregistravo 113 Seimo narių (10.00 val.)

 

10.00 val.

SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2019 m. liepos 18 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė.

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

            Kalbėjo Seimo nariai: A. Nekrošius (dėl projektų Nr. XIIIP-3684(2), Nr. XIIIP-3626, Nr. XIIIP-3697 ir Nr. XIIIP-3661), V. Čmilytė-Nielsen (dėl projekto Nr. XIIIP-3083(3) ir lydimųjų projektų).

 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymui išbraukti iš darbotvarkės projektus Nr. XIIIP-3684(2), Nr. XIIIP-3626, Nr. XIIIP-3697 ir Nr. XIIIP-3661 pritarta bendru sutarimu.

 

Balsuota dėl Liberalų sąjūdžio frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-3083(3) ir lydimuosius projektus: už – 42, prieš – 42, susilaikė 28. Nepritarta. (Užsiregistravo 113 Seimo narių (10.02 val.)

 

            NUTARTA. Patvirtinti patikslintą 2019 m. liepos 18 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

Į Seimo posėdį atvyko Respublikos Prezidentas G. Nausėda.

 

 

10.03 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko kandidatūros“ projektas Nr. XIIIP-3706 (pateikimas).

 Pranešėjas – Respublikos Prezidentas G. Nausėda.

 

Respublikos Prezidentas G. Nausėda pateikė S. Skvernelio kandidatūrą į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pareigas.

 

            Respublikos Prezidentas G. Nausėda išvyko.

 

           

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

            Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatas į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pareigas S. Skvernelis.

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

            Posėdžio pirmininko pasiūlymui teikiant klausimus kandidatui į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pareigas vadovautis Vyriausybės valandai nustatyta klausimų pateikimo tvarka pritarta bendru sutarimu.

 

            Klausė Seimo nariai: V. Čmilytė-Nielsen, M. Majauskas, G. Vaičekauskas, D. Šakalienė, A. Dumbrava, A. Armonaitė, D. Kepenis, G. Skaistė, J. Varkalys, L. Balsys, V. Kamblevičius, A. Mazuronis, A. Gumuliauskas, G. Landsbergis.

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą pratęsti klausimams skirtą laiką balsavo 44, už pasiūlymą nutraukti atsakymą į klausimus – 54. Pritarta antram pasiūlymui. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (11.16 val.)

 

NUTARTA. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad kandidatas į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pareigas susitiks su Seimo frakcijomis pagal suderintą grafiką.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: P. Urbšys, K. Glaveckas.

 

 

11.19 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl pritarimo atleisti Joną Vytautą Žuką iš Lietuvos kariuomenės vado pareigų“ projektas Nr. XIIIP-3695 (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (svarstymas ir priėmimas).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.  

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

           NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl pritarimo atleisti Joną Vytautą Žuką iš Lietuvos kariuomenės vado pareigų“. Balsavimo rezultatai: už – 106, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 106 Seimo nariai (11.20 val.)

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys K. Glaveckas.

 

11.21 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl pritarimo Valdemaro Rupšio skyrimui Lietuvos kariuomenės vadu“ projektas Nr. XIIIP-3696(2) (teikėjai – Respublikos Prezidentas) (svarstymas ir priėmimas).

 

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas V. Bakas. 

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys M. Puidokas.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: L. Kasčiūnas, M. Majauskas, S. Tumėnas, V. Čmilytė-Nielsen.

 

           NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl pritarimo Valdemaro Rupšio skyrimui Lietuvos kariuomenės vadu“. Balsavimo rezultatai: už – 104, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 106 Seimo nariai (11.30 val.)

 

Sveikinimo žodį tarė Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

            Padėkos žodį tarė Lietuvos kariuomenės vadas V. Rupšys.

 

 

            Posėdžio pirmininkės pasiūlymui leisti dabar svarstyti vakarinio posėdžio darbotvarkės klausimus (projektą Nr. XIIIP-3083(3) ir lydimuosius projektus) pritarta bendru sutarimu.

 

 

11.32 val.

            SVARSTYTAPacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 2, 7, 8, 13, 20 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3083(3) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (priėmimas).

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė A. Širinskienė paskelbė Teisės ir teisėtvarkos komiteto preliminaraus įvertinimo išvadą dėl šio projekto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad priimant šį įstatymą bus vadovaujamasi Seimo statuto  156 straipsnio 4 dalies nuostata ir pirmiau bus balsuojama dėl įstatymo projekto principus ir sandarą lemiančių straipsnių.

 

6 straipsnis (pagrindinio įstatymo 24 straipsnis)

Pranešėjas – Sveikatos reikalų komiteto atstovas D. Kaminskas

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų dėl 23 straipsnio, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

            23 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pasiūlymui svarstyti visas gautas Seimo narių pataisas pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 24 straipsnio A. Verygos ir kt. pirmos pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Veryga.

 

24 straipsnio A. Verygos ir kt. pirma pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

 

Dėl 24 straipsnio A. Verygos ir kt. antros pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Veryga.

 

24 straipsnio A. Verygos ir kt. antra pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų Teisės departamento pastabų dėl 24 straipsnio, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 24 straipsnio A. Matulo, D. Kaminsko ir kt. pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Matulas.

 

24 straipsnio A. Matulo, D. Kaminsko ir kt. pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

 

            24 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos dėl 25 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

25 straipsnio A. Matulo, D. Kaminsko ir kt. pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

 

            25 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 26 straipsnio A. Matulo, R. Martinėlio ir kt. pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Matulas (atsiėmė šias pataisas).

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų Teisės departamento pastabų dėl 26 straipsnio pritarta bendru sutarimu.

 

            26 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 27 straipsnio A. Matulo, R. Martinėlio ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: A. Matulas, M. Majauskas, K. Masiulis.

 

Balsuota 27 straipsnio A. Matulo, R. Martinėlio ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 41, prieš – 33, susilaikė 30. Nepriimta. (Užsiregistravo 104 Seimo nariai (11.49 val.)

 

            27 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            6 straipsnis (patobulinta redakcija) priimtas bendru sutarimu.

 

1–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

7–9 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, A. Veryga, A. Matulas, A. Vinkus.

 

NUTARTA. Priimti Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 2, 7, 8, 13, 20 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 100, prieš – 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 103 Seimo nariai (11.57 val.)

 

 

11.58 val.

            SVARSTYTASveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3084(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 83, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 86 Seimo nariai (11.58 val.)

 

 

11.58 val.

            SVARSTYTAMedicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 6 ir 8 straipsnių pakeitimo  įstatymo projektas Nr. XIIIP-3085(3) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (priėmimas).

Pranešėjas – Sveikatos reikalų komiteto atstovas D. Kaminskas.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos dėl 2 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

            2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

3 straipsnio D. Kaminsko, A. Kubilienės ir kt. pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

 

            3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

4 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

 

NUTARTA. Priimti Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 6 ir 8 straipsnių pakeitimo  įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 76, prieš – 1, susilaikė 13. (Užsiregistravo 91 Seimo narys (12.01 val.)

 

 

12.02 val.

            SVARSTYTASlaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 5, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3086(3) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (priėmimas).

Pranešėjas – Sveikatos reikalų komiteto atstovas D. Kaminskas.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

2 straipsnio D. Kaminsko, A. Kubilienės ir kt. pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

 

            2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

3, 4 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 5, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 85, prieš – 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (12.03 val.)

 

 

12.04 val.

            SVARSTYTABiomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 5 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3087(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 5 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 87, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (12.04 val.)

 

 

12.05 val.

            SVARSTYTASavivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. XII-966 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3198(2) (teikėjai – G. Skaistė / 29 Seimo nariai) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. XII-966 34 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 85, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 86 Seimo nariai (12.05 val.)

 

 

            Pasiūlymui leisti l. e. p. aplinkos ministrui K. Mažeikai dabar pateikti vakarinio posėdžio darbotvarkės klausimus pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.06 val.

SVARSTYTA:

            1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 23, 27, 29, 35, 36, 37, 38, 398, 46, 48, 49, 50, 53 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3627.

            2. Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 12, 31, 33, 37, 41 ir 113 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3628.

            3. Administracinių nusižengimų kodekso 262, 263, 290, 426, 589 ir 604 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3629.

4. Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 5, 6 ir 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3630.

            5. Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2, 20, 27, 30, 33 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3631.

            6. Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 2 ir 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 41 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3632 (teikėjai – Vyriausybė aplinkos ministras K. Mažeika) (pateikimo tęsinys).

            Pranešėjas –  l. e. p. aplinkos ministras K. Mažeika.

 

Klausė Seimo nariai: M. Puidokas, K. Starkevičius, S. Gentvilas, V. Bakas.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė V. Vingrienė.

 

           NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 72, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 74 Seimo nariai (12.19 val.)

            2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu visiems šiems projektams svarstyti, išskyrus projektą Nr. XIIIP-3629. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-3629 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-3629 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            5. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje VII (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

            12.21 val.

SVARSTYTA:

            1. Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projektas Nr. XIIIP-3653.

            2. Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 6, 15, 17, 18, 21, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3654.

            3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3655.

            4. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3656.

            5. Statybos įstatymo Nr. I-1240 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3657 (teikėjai – Vyriausybė aplinkos ministras K. Mažeika) (pateikimo tęsinys).

            Pranešėjas – l. e. p. aplinkos ministras K. Mažeika.

 

Klausė Seimo nariai: S. Gentvilas, G. Skaistė, A. Strelčiūnas, A. Kupčinskas, A. Mazuronis, K. Starkevičius.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

 

Dėl papildomo komiteto kalbėjo Seimo narys A. Kupčinskas (siūlė paskirti papildomu komitetu Ekonomikos komitetą).

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 60, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 60 Seimo narių (12.40 val.)

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Audito, Ekonomikos bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetus papildomais komitetais šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje VII (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 52 Seimo nariai (12.42 val.)

 

 

Posėdis baigtas

 (12.43 val.)

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                      Viktoras Pranckietis

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                      Rima Baškienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Tatjana Juršėnienė