LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO

NR. IX-1007 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO

PROJEKTO

 

2016-04-18 Nr. XIIP-3571(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1. Atsižvelgiant į tai, kad įstatymui įgyvendinti prireiks papildomų valstybės biudžeto lėšų bei į Biudžeto sandaros įstatymo 17 straipsnio 2 dalies nuostatas, kuriose numatyta, jog trejų biudžetinių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių projektas rengiamas remiantis Vyriausybės programa, Lietuvos konvergencijos programa, Valstybės pažangos strategija <...>, manytina, kad dėl siūlomo teisinio reguliavimo turėtų būti gauta Vyriausybės kaip biudžeto planuotojos nuomonė.

2. Atsižvelgiant į tai, kad projekto 1 straipsnio 3 dalimi keičiamo įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje siūloma suvienodinti dviem asmenų grupėms taikomą NPD, siekiant teisinio aiškumo, siūlytina šias dvi grupes apjungti į vieną.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                       Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

R. Dirgėlienė, tel. (8 5) 239 6350, el. p. renata.dirgeliene@lrs.lt

J. Jarmakovič, tel. (8 5) 239 6055, el. p. jelena.jarmakovic@lrs.lt