PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1120 16, 19, 20 IR 28

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO įstatymo projekto nr. xiiip-1286(2)

 

 

2018-12-06

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

5

1,2

 

Argumentai:

Seimo Aplinkos apsaugos komitetas, svarstydamas lydintį Žemės įstatymo Nr. I-446 32 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, pritarė pasiūlymui numatyti įstatymo vėlesnę įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo datą, todėl keistina ir pagrindinio įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo data.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Įstatymo projekto 5 straipsnio 1 ir 2 dalis ir jas išdėstyti taip:

„1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d. 2020 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos iki 2019 m. balandžio 30 d.2019 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

 

 


 

 

Teikia

Seimo narys                                                     (Parašas)                                  Kęstutis Mažeika