2017-12-11

 

PASIŪLYMAS

 

2018 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ

FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTUI

Nr. XIIIP-1227(2)

 

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

1

 

 

Argumentai:

Lietuvoje neįgalūs asmenys sudaro apie 7 % visų gyventojų. Tuo tarpu klausos negalią turintys asmenys sudaro 4 – 6% visų neįgaliųjų. Klausos sutrikimas yra viena dažniausiai pasitaikančių negalių.

Šiandien klausos negalią turintys asmenys Lietuvoje susiduria su įvairaus pobūdžio kliūtimis apie kurias visuomenė turi žinoti ir padėti kartu jas spręsti.

 Lietuvoje yra apie 6000 kurčiųjų, o lietuvių gestų kalbos vertėjų 112. Vienam vertėjui tenka apie 54 kurčiuosius. Tai didelis krūvis. Klausos negalę turintis žmogus gali bendrauti, mokytis, dalyvauti įvairiose veiklose  tik savo gimtąja gestų kalba. Kurtieji turi teisę  studijuoti, auklėdami savo vaikus bendrauti su darželių ir mokyklų auklėtojais, darbdaviu, valdžios atstovais, paslaugas teikiančiais specialistais, policija, notarais ir kt. Jaunimui ypač reikalingos gestų kalbos vertėjų paslaugos studijuojant. Siekiant užtikrinti informacijos ir paslaugų prieinamumą,  reikalinga didinti gestų kalbos vertėjų, teikiančių vertimo paslaugas kurtiesiems ir girdintiesiems.  Klausos negalę turintys žmonės neturėdami galimybės gauti vertimo paslaugą jaučia didelę socialinę atskirtį. Net darbe jis apribojamas galimybe dirbti norimą darbą, kadangi dėl klausos problemų negali dirbti daugelio darbų. Bet visos problemos sprendžiasi, jei aplinka pritaikoma negalę turinčiam žmogui. Kurtiesiems turi būti prieinama gestų kalbos vertimo paslauga.

 

Pasiūlymas:. Siūloma padidinti asignavimus, tvirtinamus įstatymo 1 straipsniu, priedas Nr. 2, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 99 911 Eurų, skiriant papildomą finansavimą darbo užmokesčiui 7 gestų kalbos vertėjų etatams (po 2 etatus Vilniaus ir Kauno apskričių gestų kalbos vertėjų centrams, po 1 etatą Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos apskričių gestų kalbos vertėjų centrams). Vieno gestų kalbos vertėjo darbo užmokesčio metinė suma su Sodros mokesčiais sudaro 14 273 eurai.

 

Lėšų šaltiniai: Iš gautų viršplaninių biudžeto pajamų arba iš Valstybės valdymui ir Valstybės skolos aptarnavimui numatomų skirti lėšų.

 

 

 

Teikia

Seimo narė                                                                           Raminta Popovienė