LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠEIMYNŲ ĮSTATYMO NR. XI-681 3, 4, 5, 8, 15 IR 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-03-24 Nr. XIVP-2518(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                          Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Dulevičiūtė - Akimovienė, tel. (8 5) 239 6164, el. p. [email protected]

M. Masteikienė, tel. (8 5) 239 6843, el. p. [email protected]

I. Šambaraitė, tel. (8 5) 239 6850, el. p. [email protected]