LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO  APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-733 5 IR 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2018-09-11 Nr. XIIIP-2509 

Vilnius

 


 

 

Įstatymo projektas atitinka Konstitucijos, įstatymų ir teisės technikos taisyklių reikalavimus.

 

 


 

Departamento direktorius                                                                                     Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Andriuškevičiūtė, tel. (8 5) 239 6159, el. p. [email protected]

J. Raškauskaitė, tel. (8 5) 239 6842, el. p. [email protected]

I. Šambaraitė, tel. (8 5) 239 6850, el. p. [email protected]