PASIŪLYMAS

DĖL ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO NR. VIII-397 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2448(2)

 

2023-05-24

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

1

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentai:

Svarstymo Švietimo ir mokslo komitete metu į vieną įstatymo projektą apjungus skirtingas iniciatyvas, Atmintinų dienų įstatymo pakeitimu Nr. XIVP-2448(2) į atmintinų dienų sąrašą siūloma įtraukti 4 naujas atmintinas dienas: vasario 17-ąją – Nacionalinę emancipacijos dieną, vasario 27-ąją – Pasaulinę nevyriausybinių organizacijų dieną, kovo 24-ąją – Nuotoliu dirbančiųjų dieną, lapkričio 16-ąją – Lietuvių polifoninių dainų – sutartinių dieną.

 

Atsižvelgus į svarstymo metu kilusias diskusijas, gautas pastabas ir kritiką, manytina, kad įstatymo nuostata dėl kovo 24-osios paskelbimo Nuotoliu dirbančiųjų diena turėtų būti svarstoma atskirai.

 

 

Pasiūlymas:

Įstatymo projekto 1 straipsnį išdėstyti taip:

 

„3. Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju 14 punktu:

 „14) kovo 24 –oji – Nuotoliu dirbančiųjų diena;“.

4. Buvusius 1 straipsnio 2 dalies 14–79 punktus laikyti atitinkamai 15–80 punktais.

 

Buvusią įstatymo projekto 1 straipsnio 5 dalį laikyti atitinkamai 3 dalimi.

 

 

Teikia:

Seimo nariai

 

Andrius Bagdonas

Edmundas Pupinis

Laima Nagienė

Antanas Vinkus

Antanas Matulas

Zenonas Streikus