PASIŪLYMAS DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO NR. X-233 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2932(2)

2023-10-06

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

  1.  

7

2

5

Argumentai:

 

Pasiūlymu siekiama suvienodinti tradicinių ir netradicinių religinių bendruomenių lengvatas dėl Nekilnojamojo turto (NT) mokesčio, neapmokestinant tik nekomercinei veiklai arba kulto apeigų reikmenų gamybai naudojamą NT. Šiuo metu egzistuoja NT mokesčio lengvata visam tradicinių religinių bendruomenių turtui, o netradicinių – naudojamam, tik nekomercinei veiklai arba kulto apeigų reikmenų gamybai.

 

Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartyje dėl santykių tarp Katalikų bažnyčios ir valstybės teisinių aspektų nurodoma, kad valstybiniais mokesčiais neapmokestinami tik statiniai, naudojami „sielovados, karitatyviniams, socialiniams, švietimo ir kultūros tikslams“, tačiau apie įsipareigojimą neapmokestinti komercinei veiklai naudojamą NT nėra kalbama.

 

Turimais duomenimis apie religinių bendruomenių valdomą NT, sulyginus tradicinių ir netradicinių religinių bendruomenių mokestinius įsipareigojimus, valstybės biudžete papildomai būtų surinkta ~4,5 mln. Eur.

 

Pasiūlymas:

 

Pakeisti Įstatymo projekto 7 straipsnį 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

 „5) tradicinių ir netradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų nekilnojamasis turtas, o kitų religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), naudojamas tik nekomercinei veiklai arba kulto apeigų reikmenų gamybai;“.

 

 

 

Teikia Seimo nariai