Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2020-06-16  Nr. SPP-421

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Užsiregistravo 59 Seimo nariai (14.01 val.)

 

            14.02 val.

            Valstybės kontrolieriaus Mindaugo Macijausko atsakymai į Seimo narių iš anksto raštu pateiktus klausimus (pagal Seimo statuto 209 straipsnį).

 

            Valstybės kontrolierius M. Macijauskas atsakė į Seimo narių iš anksto raštu pateiktus ir žodžiu užduotus klausimus.

 

            Klausė Seimo nariai: A. Butkevičius, M. Majauskas, I. Šimonytė, V. Poderys, A. Vinkus, J. Varžgalys.

 

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Nekrošius.

 

 

            14.34 val.

            Seimo kontrolierių atsakymai į Seimo narių iš anksto raštu pateiktus klausimus (pagal Seimo statuto 209 straipsnį).

 

            Seimo kontrolierius, įstaigos vadovas A. Normantas atsakė į Seimo narių iš anksto raštu pateiktus klausimus.

            Seimo kontrolierė M. Vainiutė atsakė į Seimo narių iš anksto raštu pateiktus klausimus.

 

            Seimo kontrolierius, įstaigos vadovas A. Normantas atsakė į Seimo narių žodžiu užduotus klausimus.

            Klausė Seimo nariai: P. Urbšys, G. Burokienė.

 

Replikavo Seimo nariai: P. Gražulis, A. Salamakinas, P. Urbšys.

 

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Mazuronis, J. Razma, A. Salamakinas, G. Burokienė.

 

            Posėdžio pirmininko pasiūlymui po projektų Nr. XIIIP-4959 ir Nr. XIIIP-4960 pateikimo grįžti prie rytiniame posėdyje neapsvarstytų klausimų pritarta.

 

 

 

15.13 val.

SVARSTYTA:

            1. Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 11, 13, 19, 23, 24 ir 241 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4959.

            2. Administracinių nusižengimų kodekso 107, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4960 (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (pateikimas).

            Pranešėja – socialinės apsaugos ir darbo viceministrė V. Augienė.

 

Klausė Seimo nariai: R. Popovienė, M. Puidokas, R. J. Dagys, G. Vasiliauskas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: R. J. Dagys, R. Popovienė.

 

            NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 91, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (15.32 val.)

            2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-4959 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-4960 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-4960 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            5. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje IX (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Mazuronis.

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas G. Kirkilas.

 

 

15.34 val.

            SVARSTYTASporto įstatymo Nr. I-1151 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4977 (teikėjai – Vyriausybė švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius) (pateikimas) (Vyriausybė siūlo svarstyti ypatingos skubos tvarka).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys G. Landsbergis (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 40. Pritarta. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (15.37 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio. Vėliau (15.59 val.) šis sprendimas buvo pakeistas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys G. Landsbergis.

 

 

15.38 val.

            SVARSTYTAMiškų įstatymo Nr. I-671 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4471 (teikėjai – Vyriausybė aplinkos ministras K. Mažeika) (pateikimo tęsinys).

            Pranešėjas – aplinkos ministras K. Mažeika.

 

Klausė Seimo nariai: A. Salamakinas, S. Gentvilas, E. Pupinis, P. Saudargas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, A. Salamakinas.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 50, prieš – 22, susilaikė 32. Nepritarta. (Užsiregistravo 108 Seimo nariai (15.58 val.)

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 90, už pasiūlymą jį atmesti – 19. Pritarta pirmam pasiūlymui. (Užsiregistravo 109 Seimo nariai (15.59 val.)

 

           NUTARTA. Grąžinti projektą Nr. XIIIP-4471 iniciatoriams tobulinti.

 

Posėdžio pirmininkas kreipėsi į Seimo opozicijos lyderį G. Landsbergį ir prašė grąžinti į darbotvarkę ir leisti šiandien pateikti projektą Nr. XIIIP-4977, nes jis susijęs su COVID-19 (koronaviruso infekcijos) problematika.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo opozicijos lyderis G. Landsbergis (pritarė šiam pasiūlymui).

            Pasiūlymui grąžinti į darbotvarkę ir leisti šiandien pateikti projektą Nr. XIIIP-4977 pritarta bendru sutarimu.

 

Replikavo Seimo nariai: P. Urbšys, R. J. Dagys.

 

 

16.01 val.

            SVARSTYTASporto įstatymo Nr. I-1151 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4977 (teikėjai – Vyriausybė  švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius) (pateikimo tęsinys) (Vyriausybė siūlo svarstyti ypatingos skubos tvarka).

            Pranešėjas – švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius.

 

Klausė Seimo nariai: V. Čmilytė-Nielsen, E. Pupinis, A. Sysas, R. Šarknickas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys S. Jovaiša.

Kalbėjo Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė (pritarė siūlymui svarstyti šį projektą skubos tvarka).

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 95, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (16.10 val.)

            2. Paskirti Švietimo ir mokslo  komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-06-18. Pritarta bendru sutarimu.

4. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.12 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu“ projektas Nr. XIIIP-4982 (teikėjai – Vyriausybė švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius) (pateikimas).

            Pranešėjas – švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius.

 

Klausė Seimo nariai: A. Armonaitė, S. Tumėnas, V. Aleknaitė-Abramikienė, G. Steponavičius, V. Juozapaitis.

Kalbėjo Seimo narys E. Jovaiša (prašė šį projektą svarstyti skubos tvarka).

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Švietimo ir mokslo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-06-23. Pritarta bendru sutarimu.

4. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

Replikavo Seimo narys S. Tumėnas.

 

 

16.31 val.

            SVARSTYTAUžimtumo įstatymo Nr. XII-2470 papildymo 52 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-4964 (teikėjai – T. Tomilinas / 9 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys T. Tomilinas.

 

Klausė Seimo nariai: V. Ačienė, G. Burokienė, A. Gaidžiūnas, A. Stančikas, A. Sysas, E. Pupinis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: R. Petrauskienė, P. Urbšys.

 

Kalbėjo Seimo nariai: R. Šalaševičiūtė (prašė Vyriausybės išvados), J. Jarutis (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu siūlė šį projektą svarstyti skubos tvarka), R. Baškienė.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 85, prieš 2, susilaikė 3. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (16.49 val.)

            2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-06-23. Pritarta bendru sutarimu.

5. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.52 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. XIII-2849 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-4996 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėja – Seimo narė A. Širinskienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. XIII-2849 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 78, prieš 2, susilaikė 9. (Užsiregistravo 91 Seimo narys (16.53 val.)

 

 

16.54 val.

            SVARSTYTABiudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4954 (teikėja – A. Širinskienė) (pateikimas).

            Pranešėja –  Seimo narė A. Širinskienė.

 

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, P. Urbšys.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, R. Tamašunienė.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 66, prieš 1, susilaikė 27. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (16.58 val.)

            2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje IX (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

4. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotoja I. Šiaulienė.

 

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: P. Urbšys, R. Tamašunienė.

 

 

17.01 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Valstybinio plėtros banko steigimo ir valstybės dalyvavimo kredito įstaigų kapitale“ projektas Nr. XIIIP-4966 (teikėjai – V. Ąžuolas / 23 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys V. Ąžuolas.

 

Klausė Seimo nariai: G. Skaistė, A. Armonaitė, M. Majauskas, S. Gentvilas.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys K. Glaveckas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V. Poderys, S. Gentvilas.

Kalbėjo Seimo nariai: A. Skardžius, K. Glaveckas (prašė Vyriausybės, Finansų ministerijos ir Lietuvos banko išvadų), V. Ąžuolas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 69, prieš 12, susilaikė 15. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (17.25 val.)

            2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-06-23. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.28 val.

SVARSTYTA:

            1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 6 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4871(2).

            2. Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4872(2).

            3. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4873(2) (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (svarstymas).

 

Komitetų išvadas pateikė: V. Ąžuolas (Biudžeto ir finansų komiteto vardu), R. Šalaševičiūtė (Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu), A. Širinskienė (Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu).

 

            Pasiūlymui diskusijai skirti 20 min. pritarta.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, A. Butkevičius, P. Urbšys, K. Glaveckas, R. Budbergytė.

 

Projekto Nr. XIIIP-4871(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas V. Ąžuolas

 

Dėl P. Urbšio, G. Kirkilo ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: P. Urbšys, R. J. Dagys, M. Majauskas.

Balsuota dėl P. Urbšio, G. Kirkilo ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 23, prieš – 14, susilaikė 45. Nepriimta. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (17.56 val.)

 

Dėl R. Šalaševičiūtės ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: R. Šalaševičiūtė, S. Gentvilas, M. Majauskas.

Balsuota dėl R. Šalaševičiūtės ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 35, prieš – 20, susilaikė 29. Nepriimta. (Užsiregistravo 84 Seimo nariai (18.01 val.)

 

            Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys E. Zingeris (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – už).

 

Dėl A. Armonaitės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė A. Armonaitė (atsiėmė šią pataisą).  

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl projekto Nr. XIIIP-4871(2) kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, P. Urbšys.

 

            NUTARTA:

1. Pritarti projektui Nr. XIIIP-4871(2) po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 78, prieš 2, susilaikė 4. (Užsiregistravo 85 Seimo nariai (18.07 val.)

            2. Pritarti projektams Nr. XIIIP-4872(2) ir Nr. XIIIP-4873(2) po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Replikavo Seimo nariai: A. Butkevičius, P. Urbšys, M. Majauskas.

 

 

18.11 val.

SVARSTYTA:

1. Strateginio valdymo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4294(2).

2. Seimo nutarimo „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ projektas Nr. XIIIP-4295(2).

3. Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4296(2).

4. Energetikos įstatymo Nr. IX-884 1, 2, 4, 5, 6, 7, 131, 14, 15, 18 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4297(2).

5. Sporto įstatymo Nr. I-1151 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4298(2).

6. Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 6, 46, 60, 61, 64, 65, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4299(2).

7. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 2, 54, 55, 56, 58, 61 ir 66 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4300(2).

8. Technologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 7, 11 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4301(2).

9. Turizmo įstatymo Nr. VIII-667 2, 36, 37, 38, 39, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4302(2).

10. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 10, 18, 20 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4303(2).

11. Aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4304(2).

12. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 1, 4, 8, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4305(2).

13. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 4, 5, 6, 13, 20, 201, 22, 50, 51 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4306(2).

14. Bibliotekų įstatymo Nr. I-920 4, 6 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4307(2).

15. Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 2, 5, 8, 17, 18, 32 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 141 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-4308(2).

16. Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4309(2).

17. Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 61 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4310(2).

18. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo įstatymo Nr. VIII-1661 papildymo 11 straipsniu ir 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4311(2).

19. Jūros aplinkos apsaugos įstatymo Nr. VIII-512 3, 4, 6 straipsnių ir antrojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4312(2).

20. Kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 2, 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4313(2).

21. Miškų įstatymo Nr. I-671 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4314(2).

22. Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 20 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4315(2).

23. Muziejų įstatymo Nr. I-930 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4316(2).

24. Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 5 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4317(2).

25. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 6 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4318(2).

26. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo Nr. VIII-822 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4319(2).

27. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 2, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4320(2).

28. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 7, 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4321(2).

29. Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 6, 7, 8, 81, 10  ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4322(2).

30. Tautinio paveldo produktų įstatymo Nr. VIII-822 4, 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4323(2).

31. Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4324(2).

32. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 10 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4325(2).

33. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6, 103 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4326(2).

34. Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 2 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4327(2).

35. Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4328(2).

36. Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 7, 13, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4329(2).

37. Melioracijos įstatymo Nr. I-323 4, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4330(2).

38. Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 antrojo skirsnio pavadinimo ir 3, 4, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-4331(2).

39. Teismų įstatymo Nr. I-480 120, 124 ir 128 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4332(2).

40. Nacionalinės teismų administracijos įstatymo Nr. IX-787 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4333(2).

41. Profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4334(2) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministras V. Šapoka) (svarstymas).

 

Komitetų išvadas pateikė: G. Burokienė (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu), K. Bacvinka (Aplinkos apsaugos komiteto vardu), A. Jankuvienė (Audito komiteto vardu), V. Ąžuolas (Biudžeto ir finansų komiteto vardu), V. Poderys (Ekonomikos komiteto vardu), R. Budbergytė (Europos reikalų komiteto vardu), D. Gaižauskas (Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vardu), A. Kubilienė (Sveikatos reikalų komiteto vardu), E. Jovaiša (Švietimo ir mokslo komiteto vardu), V. Rastenis (Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu), R. Petrauskienė (Kaimo reikalų komiteto vardu), S. Tumėnas (Kultūros komiteto vardu), R. Andrikis (Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu).

 

Projekto Nr. XIIIP-4294(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininkė G. Burokienė

 

Dėl 3 straipsnio Sveikatos reikalų komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė A. Kubilienė (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl  3 straipsnio Sveikatos reikalų komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 3 straipsnio Audito komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas,  pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 6 straipsnio Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pataisų kalbėjo Seimo narys D. Gaižauskas (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 6 straipsnio Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pataisų pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 6 straipsnio A. Kubilienės, L. Matkevičienės ir D. Kaminsko pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė A. Kubilienė  (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 6 straipsnio A. Kubilienės, L. Matkevičienės ir D. Kaminsko pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 6 straipsnio Audito komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas,  pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 7 straipsnio Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys D. Gaižauskas (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 7 straipsnio Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 7 straipsnio Audito komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 9 straipsnio Audito komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 17 straipsnio Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 25 straipsnio A. Kubilienės, L. Matkevičienės ir D. Kaminsko pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti projektui Nr. XIIIP-4294(2) po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 47, prieš 0, susilaikė 18. (Užsiregistravo 66 Seimo nariai (18.28 val.)

 

Projekto Nr. XIIIP-4295(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininkė G. Burokienė

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl A. Širinskienės pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl A. Kubilienės, L. Matkevičienės ir D. Kaminsko pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė A. Kubilienė (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl A. Kubilienės, L. Matkevičienės ir D. Kaminsko pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti projektui Nr. XIIIP-4295(2) po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Projekto Nr. XIIIP-4299(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininkė G. Burokienė

 

Dėl A. Kubilienės, L. Matkevičienės ir D. Kaminsko pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė A. Kubilienė  (atsiėmė šią pataisą).

 

 

NUTARTA. Pritarti projektui Nr. XIIIP-4299(2) po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Projekto Nr. XIIIP-4303(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininkė G. Burokienė

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl A. Kubilienės, L. Matkevičienės ir D. Kaminsko pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti projektui Nr. XIIIP-4303(2) po svarstymo  Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Projekto Nr. XIIIP-4314(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininkė G. Burokienė

 

Dėl K. Bacvinkos pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys K. Bacvinkos (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl K. Bacvinkos pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti projektui  Nr. XIIIP-4314(2) po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl projekto Nr. XIIIP-4308(2) kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

 

NUTARTA. Pritarti visiems likusiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

18.37 val.

SVARSTYTA:

            1. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo VIII-2032 2, 3, 6, 9 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1250(2).

            2. Kelių įstatymo Nr. I-891 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1251(2).

            3. Administracinių nusižengimų kodekso 463 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas įstatymo projektas Nr. XIIIP-1252(2) (teikėjai – A. Baura / 39 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V. Ąžuolas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

 

18.38 val.

SVARSTYTA:

            1. Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4355(2).

            2. Karo padėties įstatymo Nr. VIII-1721 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4356(2).

            3. Administracinių nusižengimų kodekso 505, 517, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 1882, 5051, 5052, 5171, 5172, 5173, 5174, 5601 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIIP-4357(2).

            4. Baudžiamojo kodekso XLVI skyriaus pavadinimo, 330 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 3161 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-4358(2).

            5. Darbo kodekso 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4359(2).

            6. Ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatymo Nr. VIII-1856 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4360(2).

            7. Karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 3, 3, 15, 25, 26, 29 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4361(2).

            8. Kašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 3, 12, 13, 14, 17, 21, 23 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4362(2).

            9. Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo Nr. I-830 2, 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4363(2).

            10. Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 2, 3, 8, 9, 12, 13, 21, 34, 35 ir 41 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 201 ir 331 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIIP-4364(2).

            11. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4365(2).

            12. Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio 7, 8, 18, 19 ir 221 skyrių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4366(2).

            12. Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4367(2).

            14. Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4368(2).

            15. Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4369(2).

            16. Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 20 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju1 skirsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-4370(2).

            17. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 11, 19, 25 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4371(2).

            18. Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4372(2).

            19. Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 63, 69, 172 ir 1862 straipsnių pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-4373(2) (teikėjai – Vyriausybė krašto apsaugos ministras R. Karoblis) (svarstymas).

 

Komitetų išvadas pateikė: J. Jarutis (Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vardu), L. Stacevičius (Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu), G. Kindurys (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys D. Gaižauskas.

 

Projekto Nr. XIIIP-4361(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas J. Jarutis

 

Dėl D. Šakalienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: D. Šakalienė, A. Skardžius.

Balsuota dėl D. Šakalienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 16, prieš – 11, susilaikė 34. Nepriimta. (Užsiregistravo 61 Seimo narys (18.48 val.)

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys P. Saudargas.

 

            NUTARTA. Pritarti visiems šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

 

18.52 val.

            SVARSTYTAValstybės gynimo tarybos įstatymo Nr. VIII-209 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4013(2) (teikėjas – A. Anušauskas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas J. Jarutis.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

18.54 val.

SVARSTYTA:

            1. Organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymo projektas Nr. XIIP-4041(2).

            2. Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4042(2).

            3. Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4043(2).

            4. Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4044.

            5. Radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4045(2).

            6. Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4046(2).

            7. Valstybės tarnybos ir paslapčių Nr. VIII-1443 7, 17 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4047(2).

            8. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo Nr. VIII-1207 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4048(2).

            9. Valstybės tarnybos ir paslapčių Nr. VIII-1443 7, 17 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4049(2).

            10. Valstybės tarnybos ir paslapčių Nr. VIII-1443 7, 17 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4050(2).

            11. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 papildymo 73 straipsniu ir Įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4051.

            12. Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-931 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4052(2).

            13. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4053(2).

            14. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4054.

            15. Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 66 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4055.

            16. Asmens ir turto saugos įstatymo Nr. IX-2327 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4056(2).

            17. Administracinių nusižengimų kodekso 512 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4057(2).

            18. Baudžiamojo kodekso papildymo 321 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIP-4058.

            19. Baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4059(2) (teikėja – darbo grupė) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

 

            NUTARTA:

1. Atmesti projektus Nr. XIIP-4044, Nr. XIIP-4051, Nr. XIIP-4054, Nr. XIIP-4055 ir Nr. XIIP-4058. Pritarta bendru sutarimu.

2. Pritarti visiems likusiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

           

18.56 val.

            SVARSTYTAProkuratūros įstatymo Nr. I-599 161 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4412(2) (teikėja – A. Širinskienė) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

18.57 val.

SVARSTYTA:

            1. Teismų įstatymo Nr. I-480 47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4842(2).

            2. Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4843(2) (teikėjai – A. Širinskienė / 9 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Sysas.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Skardžius, A. Sysas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 43, prieš 3, susilaikė 12. (Užsiregistravo 60 Seimo narių (19.07 val.)

 

Replikavo Seimo narė A. Širinskienė.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys P. Saudargas.

 

 

19.10 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. XIII-2849 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-4962 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėjas – Seimo narys P. Saudargas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. XIII-2849 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 59, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 59 Seimo nariai (19.11 val.)

 

NUTARTA. Sujungti visus šiandien priimtus Seimo nutarimus „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. XIII-2849 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ (projektai Nr. XIIIP-4962 ir Nr. XIIIP-4996). Pritarta bendru sutarimu.

 

 

19.12 val.

            SVARSTYTALietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4957 (teikėjai – P. Saudargas / 3 Seimo nariai / 47 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys P. Saudargas.

 

Klausė Seimo narys J. Sabatauskas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto svarstymą šioje sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

19.14 val.

SVARSTYTA:

            1. Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 123 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4975.

            2. Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4976 (teikėjai – A. Gumuliauskas / Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija / 47 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys A. Gumuliauskas.  

 

Klausė Seimo nariai: A. Sysas, A. Papirtienė, J. Sabatauskas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys E. Pupinis.

Kalbėjo Seimo narys A. Sysas (prašė Trišalės tarybos ir Vyriausybės išvadų).

 

            NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 49, prieš 0, susilaikė 5. (Užsiregistravo 54 Seimo nariai (19.19 val.)

2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Švietimo ir mokslo komitetą papildomu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Pavesti Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijai apsvarstyti šiuos projektus. Pritarta bendru sutarimu.

            5. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje IX (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

6. Prašyti Trišalės tarybos ir Vyriausybės išvadų. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

19.20 val.

Seimo narių pareiškimai.

 

Seimo narys S. Gentvilas padarė pareiškimą.

 

Užsiregistravo 51 Seimo narys (19.22 val.)

 

Posėdis baigtas

 (19.23 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                      Viktoras Pranckietis

 

                                                                                                                   

 

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                      Rima Baškienė

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Gediminas Kirkilas

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Arvydas Nekrošius

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotoja                                                                   Irena Šiaulienė

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Tatjana Juršėnienė