PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 70 STRAIPSNIO PAKEITIMO
PROJEKTO
Nr. XIVP-2581(2)

 

2023-05-12

  Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

1

 

 

Argumentai:

Projekto 1 straipsnis, kuriuo keičiamas Seimo Statuto 70 straipsnis, neatitinka 2023 m. gegužės 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 6 straipsnio, kurio 4 dalyje, be kita ko, nustatyta teisė  religinei bendrijai, siekiančiai gauti valstybės pripažintos religinės bendrijos statusą,  pateikti nuomonę, o ne pastabas Seimui dėl Teisingumo ministerijos pateiktos išvados: “Religinė bendrija, susipažinusi su Teisingumo ministerijos išvada, turi teisę raštu pateikti nuomonę dėl šios išvados Seimui ir pristatyti ją Seimo nutarimo projekto svarstymo Seime metu“ (6 straipsnio 4 dalis).

 Siekiant pašalinti nurodytąjį prieštaravimą minėtam Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymui siūlau tikslinti keičiamą Seimo statuto 70 straipsnį, jame nurodant, kad religinė bendrija gali pateikti nuomonę dėl Teisingumo ministerijos pateiktos išvados.

Be to, pagal minėto įstatymo 6 straipsnio 1 dalį 

„Kitos (netradicinės) religinės bendrijos gali būti valstybės pripažintos kaip Lietuvos istorinio, dvasinio ir socialinio palikimo dalis, jeigu jos turi tvirtą ir ilgalaikę atramą visuomenėje ir jų mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymams ir dorai.“ Atsižvelgiant į tai bei siekiant teisinio reguliavimo aiškumo ir skaidrumo, jo atitikties Konstitucijos 43 straipsniui ir Konstitucinio Teismo doktrinai  siūlau Statuto 70 straipsnyje nurodyti, kad išvada rengiama dėl patvirtinimo ar paneigimo, kad religinė bendrija turi tvirtą ir ilgalaikę atramą visuomenėje dėl kurios nekyla jokių abejonių (ji vienija pakankamai gausią žmonių grupę ar visuomenės dalį,  veikia daugiau nei kelis dešimtmečius ir neapsiriboja keliomis žmonių kartomi; Bažnyčios mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymams ir dorai).

 

Pasiūlymas:

Projekto 1 straipsniu keičiamą Seimo statuto 70 straipsnio naują 9 dalį išdėstyti taip:

„9) atsižvelgus į Teisingumo ministerijos išvadą ir įvertinus dėl jos pateiktas pateiktą religinės bendrijos nuomonę pastabas, rengti Seimo nutarimų dėl valstybės pripažinimo suteikimo religinei bendrijai projektus, kai religinė bendrija turi tvirtą ir ilgalaikę atramą visuomenėje dėl kurios nekyla jokių abejonių (ji vienija pakankamai gausią žmonių grupę ar visuomenės dalį,  veikia daugiau nei kelis dešimtmečius ir neapsiriboja keliomis žmonių kartomis; Bažnyčios mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymams ir dorai) arba atsisakymo religinei bendrijai suteikti valstybės pripažinimą ar religinei bendrijai suteikto valstybės pripažinimo atšaukimo projektus, kai ji nebeatitinka nurodytų kriterijų projektus, ir juos svarstyti.“

 

 

 

Teikia:

Seimo narys                                             Jurgis Razma