PASIŪLYMAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUGALŲ  VEISLIŲ APSAUGOS ĮSTATYMO Nr. IX-618 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 38, 41 ir 417 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 25, 35 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIŲ GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTUI XIIIP-4648

    2020 m. lapkričio 4 d.

Vilnius

 

 Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

  

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentai:

Pasiūlymo esmė - pavesti Žemės ūki ministerijai  parengti selekcinio užmokesčio už teisės aktų nustatyta tvarka saugomų augalų veislių dauginamosios medžiagos naudojimą, surinkimą ir paskirstymą aprašą, kuriame būtų nustatyta sėklos kaina, selekcinio užmokesčio dydis, rekomenduojama viršijimo norma pagal užsėtą plotą ir kt.. Toks aprašas, palengvintų reglamento reikalavimų įgyvendinimą, sumažintų biurokratinę naštą.

 Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto21 straipsnį jį papildant nauja 3 dalimi ir šią dalį išdėstyti taip:

  „3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija iki 2021 m. kovo 1 d. parengia selekcinio užmokesčio už teisės aktų nustatyta tvarka saugomų augalų veislių dauginamosios medžiagos naudojimą, surinkimą ir paskirstymą aprašą.“

 

 

Teikia :

Seimo nariai

Kazys Starkevičius

Juozas Baublys