LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL VIEŠŲJŲ OBJEKTŲ ATITIKTIES TOTALITARINIŲ, AUTORITARINIŲ REŽIMŲ IR JŲ IDEOLOGIJŲ PROPAGAVIMO JUOSE DRAUDIMUI VERTINIMO TARPINSTITUCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO PROJEKTO

 

2023-05-15 Nr. XIVP-2745

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.              Nutarimo projekto preambulėje, kaip teisinis pagrindas, taip pat nurodytina ir Lietuvos Respublikos draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymo 4 straipsnio 3 dalis. Be to, preambulėje reikėtų nurodyti, kad Seimas komisijos sudėtį tvirtina, atsižvelgdamas į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro teikimą.

2.              Siūlytina nutarimo projekto 1 straipsnyje atsisakyti vartojamų pedagoginių vardų ir mokslinių laipsnių trumpinių „Dr.“, „Prof. dr.“, „Prof.“, nes tokia informacija yra perteklinė ir nereikalinga asmenų, tvirtinamų komisijos nariais, identifikavimui.

3.              Projekto 1 straipsnio, kuriame pateikiamos tvirtinamų komisijos narių pavardės ir šalia nurodomi institucijų pavadinimai, formulavimas tikslintinas, nes iš siūlomos redakcijos nėra aišku koks yra asmenų ir nurodytų institucijos santykis – ar asmuo, vis dėlto, yra darbuotojas, ar tiesiog deleguotas šios institucijos atstovas komisijoje (pagal Lietuvos Respublikos draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymo 4 straipsnio 3 dalį tai turėtų būti deleguojančios institucijos). Galbūt tikslinga rinktis tokį dėstymą: „Vardas Pavardė – Institucijos deleguotas atstovas“.

 

 

Departamento direktorius                                                                                             Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Griščenko, tel. (8 5) 239 6552 ep. p. [email protected]

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6356, el. p. [email protected]

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]