PASIŪLYMAS

DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES įstatymo PROJEKTO Nr. XIVp-719 

 

2021-07-13

 

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

5

6

 

Argumentai:

 

Pasiūlymo tikslas yra nustatyti, kad, priimant sprendimą apgyvendinti prieglobsčio prašytojus kitose tam pritaikytose vietose, esančiose gyvenamosiose teritorijose, būtų užtikrinama sąveika tarp valstybės institucijų, savivaldybių administracijų bei vietos bendruomenių. Priimant minėtus sprendimus būtina užtikrinti suinteresuotų visuomenės (savivaldybių) atstovų informavimą, konsultavimą bei dalyvavimą sprendimo priėmimo procese. Priimant sprendimus siūlomu būdu, būtų išgirstos vietos savivaldos bei bendruomenių pastebėjimai ir įvardinamos galimos grėsmės, o valstybės institucijų atstovai turėtų galimybę argumentuotai paaiškinti sprendimų būtinumą, aptartų galimus kompensacinius mechanizmus, konsultuotų gyventojus įvairiais klausimai ir pan.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Įstatymo projekto 5 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Prieglobsčio prašytojai, pateikę prašymus suteikti prieglobstį pasienio kontrolės punktuose, tranzito zonose ar netrukus po neteisėto Lietuvos Respublikos valstybės sienos kirtimo, iki nepriimtas sprendimas įleisti juos į Lietuvos Respubliką, laikinai apgyvendinami pasienio kontrolės punktuose, tranzito zonose, Valstybės sienos apsaugos tarnyboje ar kitose tam pritaikytose vietose, nesuteikiant jiems teisės laisvai judėti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Priimant sprendimą apgyvendinti prieglobsčio prašytojus kitose tam pritaikytose vietose, esančiose gyvenamosiose teritorijose, turi būti užtikrintas visuomenės informavimas, suinteresuotos visuomenės (savivaldybių) dalyvavimas ir konsultacijos sprendimo priėmimo procese.

 


 

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                                     Vytautas Bakas