Projekto lyginamasis variantas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PAGALBINIO APVAISINIMO  ĮSTATYMO NR. XII-2608

10 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2018 m.               d. Nr.      

Vilnius

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Draudžiama naikinti pagalbinio apvaisinimo metu sukurtą ir į moters organizmą neperkeltą embrioną. Pagalbinio apvaisinimo metu sukurtas embrionas gali būti naudojamas tik moters pagalbiniam apvaisinimui. Išlaidas, susijusias su embrionų saugojimu, padengia valstybė sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

 

            2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2019 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia:

Seimo nariai                                                                  Mykolas Majauskas

                                                                                      Antanas Matulas

                                                                                      Ingrida Šimonytė

                                                                                      Irena Degutienė

                                                                                      Gabrielius Landsbergis