PASIŪLYMAS

DĖL  LIETUVOS RESPUBLIKOS

LAUKINĖS GYVŪNIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-498 PAKEITIMO

ĮSTATYMO NR. XIIIP-3817(2)

 

 

2020-06-10

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

8

6

 

Argumentai:

 

Leidimai aptvarams, voljerams ar kitiems statiniams, kurie įrengiami aptveriant miško žemę ir kurie yra skirti laukiniams gyvūnams laikyti, šiuo metu yra išduodami atsižvelgiant į nelaisvėje laikomų gyvūnų patalpų minimalų dydį, kuris yra nustatytas Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse.

Siūloma aptvarams, voljerams ar kitiems įrenginiams, užtveriantiems miško žemę numatyti ir maksimalų plotą. Taip būtų išvengiama piktnaudžiavimo, siekiant užtverti didelius miško plotus, kuriuose laikomas nedidelis kiekis gyvūnų.

 

Pasiūlymas:

 

„6. Leidimas laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus išduodamas dėl kiekvienos numatomos nelaisvėje laikyti laukinių gyvūnų rūšies. Kai aptvaras, voljeras ar kiti statiniai įrengti aptveriant miško žemę, atsižvelgiant į planuojamų laikyti ir laukinių gyvūnų kiekį, numatomas maksimalus užtveriamos teritorijos plotas.“

 

8

9

6

Argumentai:

 

Įstatymo nuostata sudaro galimybes vienerius metus laikyti aptvertą miško žemės teritoriją, kurioje nėra laikomi laukiniai gyvūnai. Ši nuostata sudaro galimybes piktnaudžiauti galimybe užtverti dideles miško žemės teritorijas ir riboti žmonių galimybes lankytis miške.

Atsižvelgiant į laukinių gyvūnų įveisimo specifiką (sezoniškumą, prieaugio planavimą ir panašiai) siūloma numatyti pusės metų laikotarpį per kurį turi būti pradedami laikyti laukiniai gyvūnai aptvertoje teritorijoje. Jei per pusę metų laukiniai gyvūnai nepradedami laikyti aptvertoje teritorijoje, leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus galiojimas panaikinamas.

 

Pasiūlymas:

 

„6) kai pagal leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus turėtojo pateikiamas ataskaitas ir informaciją arba patikrinimų metu nustatoma, kad laukiniams gyvūnams laikyti aptvarai, voljerai ar kiti statiniai įrengti aptveriant miško žemę ir juose vienus metus pusę metų ir ilgiau nelaikomi laukiniai gyvūnai;“

 

 

8

9

8

Pasiūlymas:

 

    „8) kai aptvaras, voljeras ar kiti statiniai įrengti aptveriant miško žemę ir per vienus metus pusę metų juose nepradedami laikyti laukiniai gyvūnai. Vienų Pusės metų terminas skaičiuojamas nuo miško žemės aptvėrimo dienos;“

 

9

1

4

Pasiūlymas:

 

4) įrengus aptvarą, voljerą ar kitą statinį aptveriant miško žemę, per vienus metus pusę metų juose pradėti laikyti laukinius gyvūnus. Vienų Pusės metų terminas skaičiuojamas nuo miško žemės aptvėrimo dienos;“


 

Teikia

Seimo nariai                                                    (Parašas)                                               Aistė Gedvilienė

Paulius Saudargas

Simonas Gentvilas

Linas Balsys