LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS METROLOGIJOS ĮSTATYMO NR.I-1452 PAKETIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2018-01-08 Nr. XIIIP-1210(2)

Vilnius

 

 

  Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                   Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]

D. Zebleckis tel. (8 5) 239 6906, el. p. [email protected]