PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO NUTARIMO ,,DĖL 2019 METŲ PASKELBIMO ŽEMAITIJOS METAIS“ NUTARIMO PROJEKTUI NR. XIIIP-762(2)

 

 

2017-10-09

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

Argumentai: Pastarųjų metų istorijos debatuose įvairuoja žodžių VOLUINĖ ir VOLYNĖ vartojimas. Abu variantai teiktini, bet kaip pirminis dabar visur rašomas VOLUINĖ. Taip pat pastaruoju metu šaltiniuose minimas kunigaikščio ERDVILO, o ne GEDVILO vardas

 

Pasiūlymas: Pakeisti Haličo–Volynės vardą į Voluinė, o Gedvilas į Erdvilas (Gerdvilas) ir įžanginę nutarimo projekto dalį išdėstyti taip:

 

,,Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2019 m. bus minimos pirmą kartą Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose (Ipatijaus kronikoje aprašant Haličo–Volynės Voluinė didžiųjų kunigaikščių ir Lietuvos taikos sutartį minimi ir du žemaičių kunigaikščiai Gedvilas Erdvilas (Gerdvilas) ir Vykintas) 800-osios metinės;

pabrėždamas Žemaitijos lemiamą reikšmę Lietuvos ir Baltijos jūros rytų pakrantės XIII– XIV a. valstybių formavimosi istorijoje Vokiečių ordinui vykdant kuršių ir prūsų genčių nukariavimus;

pažymėdamas Žemaitijos vaidmenį Europos istorijoje 1236–1422 m. laikotarpiu, 200 metų trukusią kovą su Ordinu ginant savo žemę ir laisvę, indėlį į pergalę Saulės ir Durbės mūšiuose, užtikrinant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės stiprėjimą, apsaugant latvių ir estų žemes nuo prūsų likimo;

akcentuodamas 1413 m. Žemaitijos krikštą, užbaigiantį tūkstantį metų (313–1413 m.) trukusį krikščioniškosios Europos formavimąsi, ir 1415 m. „Žemaičių skundo“ Konstancos visuotiniame bažnyčios susirinkime vaidmenį kristianizacijos istorijoje, lėmusio viduramžių krikšto sklaidos formulės pakitimą nuo nukariavimų į „krikštiju tik apsisprendusį priimti krikštą“;

pripažindamas Žemaitijos indėlį per visą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyvavimo laikotarpį į valstybės gyvenimą, išlaikant prigimtinę savastį, kalbą, papročius, tradicijas ir savitą krašto istoriją, nutaria:“

 


 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                              Stasys Tumėnas