PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

2020 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO

PROJEKTO NR. XIIIP-4014

 

2019-11-13, Vilnius

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

1

 

 

Argumentai:

Lietuvių gestų kalbos vertimo centras teikia gestų kalbos vertimo paslaugas visoje Lietu­voje. Vertimo paslaugos kurtiesiems yra prieinamos darbo die­nomis nuo 8 vai. iki 20 val. Kitu laiku vertimo paslauga neprieinama. Dėl gestų kalbos vertėjų sty­giaus pratęsti vertimo paslaugos laiko nėra galimybės. Iki šiol nėra išspręstas klausimas Bendrojo pagalbos centro (112) pagalbos prieinamumas klausos negalia turintiems asmenims.

Lietuvos kurčiųjų draugija jau ilgą laiką, remdamasi užsienio praktikos šalių pavyzdžiais, siekia, kad Lietuvoje atsirastų 24/7 ( paslaugos prieinamumas visa parą kiekvieną dieną) gestų kal­bos vertimo paslauga. Net kaimyninėje Latvijoje yra budintys gestų kalbos vertėjai, kad esant po­reikiui, klausos negalią turintis asmuo gali pasinaudoti gestų kalbos vertėjo paslaugomis. Kadangi, Lietuva savo lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo modeliu tampa pavyzdžiu kitoms Eu­ropos ir pasaulio valstybėms, turi išvystyta ir kurčiųjų bendruomenės aktyviai naudojamą lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugą nuotoliniu būdu, o valstybė kompensuoja kompensacines priemones (mobiliuosius telefonus, planšetinius kompiuterius), tikslinga užtikrinti nuotolinę lietuvių gestų kal­bos vertimo paslaugą 24/7, nei budėjimą ar realų gestų kalbos vertimą visą parą (vykstant į vie­tą). Panaudojus esamas priemones (išvystytas technologijas, kompensacines priemones) ir pridėjus trūkstamus lietuvių gestų kalbos vertėjų etatus su atitinkamu apmokėjimu (taikomi kitokie apmokė­jimai kai darbas naktinis, švenčių dienomis ar savaitgaliais). Klausos negalią turintys asmenys galės - išsikviesti ir gauti pagalbą BPC 112 lietuvių gestų kalba (prioritetas): - nutikus krizinei situacijai (sutrikus sveikatai, gaisro atveju, smurtas artimoje aplinkoje, avarija, užstrigus lifte ar kt.). Kylant smurtui artimoje aplinkoje, kai smurtaujama ypatingai vakarais, vėlyvu metu, ar savaitgaliais, kur­tieji neturi galimybės išsikviesti pagalbos telefonu. Tokia galimybė turi būti sudaryta ir kurtiesiems užtikrinant lygiateisiškumą.

Pagrindinis tikslas - 24/7 paslaugos teikimas nuotoliniu būdu, nes sparčiai tobulėjant te­chnologijoms, susitaupo specialistų kelionės išlaidos, racionaliau naudojamas gestų kalbos vertėjo darbo laikas o kurčiųjų bendruomenė pasiruošusi pasinaudoti šiomis paslaugomis.

Tam, kad vertimo paslauga būtų prieinama visa parą, nuotoliniu būdu reikia priimti papildomai 6 gestų kalbos vertėjų etatus, kurie dirbs pamainomis 24/7. Naktimis, švenčių dienomis ir savaitga­liais. Atsižvelgiant į tai, kad darbas bus pamaininis 6 etatams reikia 163 600 eurų per metus, iš jų 2 340 eurų Sodrai. Todėl siūlome skirti papildomas lėšas, kad būtų galimybė užtikrinti pirmos pagalbos prieinamumą klausos negalią turintiems asmenims.

Pasiūlymas:

Siūloma padidinti asignavimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skiriant papildomą finansavimą darbo užmokesčiui 6 gestų kalbos vertėjų etatams 163 600 eurų.

Lėšų šaltinis:

Finansų ministerijai numatyti asignavimai.

 

Teikia:

Seimo nariai                                             Raminta Popovienė

                                                                 Julius Sabatauskas

                                                                 Algirdas Sysas

                                                                 Rasa Budbergytė

Dovilė Šakalienė

Linas Balsys

Bronius Bradauskas

Liudas Jonaitis