Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2016-05-13  Nr. SPP-349

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininkė L. Graužinienė.

 

Užsiregistravo 55 Seimo nariai (9.02 val.)

 

9.03 val.

SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2016 m. gegužės 13 d. (penktadienio) posėdžio darbotvarkė.

Pranešėja – Seimo Pirmininkė L. Graužinienė.

         

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 10, 11, 13, 17, 171, 18, 21, 24, 27, 29, 31, 32, 36, 37, 53, 54, 61, 63 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 1710, 1711 straipsniais ir 36 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIP-3461(3)ES ir Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 5, 6, 15, 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 141, 142, 143, 144 straipsniais įstatymo Nr. XII-781 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3462(2)ES šiandien nebus svarstomi.

 

NUTARTA. Patvirtinti patikslintą 2016 m. gegužės 13 d. (penktadienio) posėdžio darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

9.04 val.

SVARSTYTAValstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo Nr. IX-2453 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-1122(2) (teikėja – A. Pitrėnienė) (priėmimas).

Pranešėjas – Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas R. Paliukas.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų (dėl 3 straipsnio 5 punkto išbraukimo) pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

Užsiregistravo 63 Seimo nariai (9.07 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

9.08 val.

SVARSTYTA. Referendumo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-889(2) (teikėjas – A. Paulauskas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotoja M. Petrauskienė.

Papildomo – Žmogaus teisių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas L. Talmontas.

 

Projekto Nr. XIIP-889(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininko pavaduotoja M. Petrauskienė

 

Dėl 1 straipsnio J. Razmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Razma.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti 1straipsnio J. Razmos pataisą: už – 24. Pritarta. (Užsiregistravo 45 Seimo nariai (9.16 val.)

Balsuota dėl 1 straipsnio J. Razmos pataisos: už – 23, prieš – 4, susilaikė 36. Nepriimta. (Užsiregistravo 65 Seimo nariai (9.17 val.)

 

Dėl balsavimo motyvų dėl 1 straipsnio L. Balsio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Razma.

Balsuota dėl 1 straipsnio L. Balsio pataisos: už – 10, prieš – 12, susilaikė 43. Nepriimta. (Užsiregistravo 65 Seimo nariai (9.19 val.)

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Žmogaus teisių komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V. A. Matulevičius, J. Razma.

 

NUTARTA. Pritarti po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 43, prieš 1, susilaikė 18. (Užsiregistravo 63 Seimo nariai (9.24 val.)

 

Replikavo Seimo narė Z. Žvikienė.

 

9.25 val.

SVARSTYTA. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo Nr. IX-218 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3943ES (teikėjai – LRV / ūkio ministras E. Gustas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas R. Žilinskas (pagrindinis komitetas siūlo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti).

 

NUTARTA. Grąžinti projektą Nr. XIIP-3943ES iniciatoriams tobulinti. Balsavimo rezultatai: už 63, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 65 Seimo nariai (9.27 val.)

 

9.28 val.

SVARSTYTA. Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3944 (teikėjai – LRV / ūkio ministras E. Gustas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė B. Vėsaitė (pagrindinis komitetas siūlo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti).

 

NUTARTA. Grąžinti projektą Nr. XIIP-3944 iniciatoriams tobulinti. Balsavimo rezultatai: už 62, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 64 Seimo nariai (9.28 val.)

 

9.29 val.

SVARSTYTA. Civilinio kodekso 6.410 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3945 (teikėjai – LRV / ūkio ministras E. Gustas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras (pagrindinis komitetas siūlo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti).

 

NUTARTA. Grąžinti projektą Nr. XIIP-3945 iniciatoriams tobulinti. Balsavimo rezultatai: už 60, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 62 Seimo nariai (9.31 val.)

 

9.31 val.

SVARSTYTA. Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 20, 24 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 231 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIP-3946 (teikėjai – LRV / ūkio ministras E. Gustas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė B. Vėsaitė (pagrindinis komitetas siūlo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti).

 

NUTARTA. Grąžinti projektą Nr. XIIP-3946 iniciatoriams tobulinti. Balsavimo rezultatai: už 62, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 64 Seimo nariai (9.32 val.)

 

9.33 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 120 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3947(2) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras.

 

NUTARTA. Pritarti po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 66, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 68 Seimo nariai (9.35 val.)

 

9.36 val.

SVARSTYTA. Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymo Nr. I-954 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3403 (teikėjai – LRV / socialinės apsaugos ir darbo ministrė A. Pabedinskienė) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Sysas (pagrindinis komitetas siūlo atmesti šį projektą).

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys R. J. Dagys.

 

Balsuota dėl pagrindinio komiteto pasiūlymo atmesti šį projektą: už – 29, prieš – 14, susilaikė 21. Nepritarta. (Užsiregistravo 64 Seimo nariai (9.38 val.)

 

NUTARTA. Paskirti kitą pagrindinį – Biudžeto ir finansų komitetą šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

 

9.39 val.

SVARSTYTA:

1. Teismų įstatymo Nr. I-480 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4309.

2. Civilinio proceso kodekso 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4310.

3. Baudžiamojo proceso kodekso 260 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4311.

4. Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4312.

5. Administracinių nusižengimų kodekso 589, 614, 633 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 2261 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIP-4313

(pateikimas).

Pranešėja – Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja R. Svetikaitė.

 

Klausė Seimo nariai: K. Komskis, A. Dumčius, V. M. Čigriejienė, S. Jovaiša, G. Jakavonis, E. Šablinskas, R. Sargūnas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė V. M. Čigriejienė.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 68, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 69 Seimo nariai (9.53 val.)

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Žmogaus teisių komitetą papildomu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-06-16. Pritarta bendru sutarimu.

 

9.55 val.

SVARSTYTA:

1. Asmens ir turto saugos įstatymo Nr. IX-2327 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3996.

2. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3997.

3. Administracinių nusižengimų kodekso 130, 131 ir 506 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3998

(pateikimas).

Pranešėjas – vidaus reikalų viceministras A. Norkevičius.

 

Klausė Seimo nariai: G. Jakavonis, V. A. Matulevičius.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 57, prieš 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 62 Seimo nariai (10.02 val.)

2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIP-3996 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIIP-3997 ir Nr. XIIP-3998 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-06-14. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.03 val.

SVARSTYTAAdministracinių teisės pažeidimų registro įstatymo Nr. XII-603 pavadinimo ir 1, 3, 5, 6, 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4241 (pateikimas).

Pranešėjas – vidaus reikalų viceministras A. Norkevičius.

 

Klausė Seimo narė V. M. Čigriejienė.

 

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 60, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 61 Seimo narys (10.07 val.)

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-06-16. Pritarta bendru sutarimu.

         

10.08 val.

SVARSTYTA. Energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4063 (pateikimas).

Pranešėjas – energetikos viceministras R. Baliukovas.

 

Klausė Seimo nariai: G. Jakavonis, V. M. Čigriejienė, V. A. Matulevičius.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 56, prieš 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 60 Seimo narių (10.14 val.)

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-06-16. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.16 val.

SVARSTYTA:

1. Energetikos įstatymo Nr. IX-884 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4146.

2. Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo Nr. IX-986 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4147

(pateikimas).

Pranešėjas – energetikos viceministras R. Baliukovas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-06-16. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.19 val.

SVARSTYTA. Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 69 ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3884 (pateikimas).

Pranešėjas – krašto apsaugos ministras J. Olekas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 58, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 58 Seimo nariai (10.20 val.)

2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Biudžeto ir finansų ir Socialinių reikalų ir darbo komitetus papildomais komitetais šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-06-16. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.22 val.

SVARSTYTA. Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4347 (pateikimas).

Pranešėjas – aplinkos viceministras A. Genevičius.

 

Klausė Seimo nariai: K. Grybauskas, B. Pauža.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 58, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 59 Seimo nariai (10.25 val.)

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-06-16. Pritarta bendru sutarimu.

         

10.27 val.

SVARSTYTA. Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4355 (teikėjai – D. Ulickas / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys D. Ulickas.

 

Klausė Seimo nariai: K. Grybauskas, K. Starkevičius.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys K. Grybauskas (pasiūlė prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto).

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 51, prieš 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 54 Seimo nariai (10.31 val.)

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-06-16. Pritarta bendru sutarimu.

5. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.32 val.

SVARSTYTA. Energetikos įstatymo Nr. IX-884 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3988 (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys P. Gražulis.

 

Klausė Seimo nariai: M. Zasčiurinskas, A. Mitrulevičius, V. M. Čigriejienė, S. Jovaiša.

 

Dėl komitetų kalbėjo Seimo narys A. Nesteckis.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Nesteckis (pasiūlė prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto).

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 35, prieš 0, susilaikė 17. (Užsiregistravo 52 Seimo nariai (10.40 val.)

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-06-16. Pritarta bendru sutarimu.

5. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.42 val.

SVARSTYTA. Savaitės (nuo 2016-05-16) – 2016 m. gegužės 17 d. (antradienio), 19 d. (ketvirtadienio) ir 20 d. (penktadienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėja – Seimo Pirmininkė L. Graužinienė.

         

Klausė Seimo nariai: V. Gapšys, A. Palionis, V. Saulis, D. Mikutienė, R. J. Dagys, B. Vėsaitė, A. Matulas.

 

NUTARTA. Patvirtinti savaitės (nuo 2016-05-16) – 2016 m. gegužės 17 d. (antradienio),  19 d. (ketvirtadienio) ir 20 d. (penktadienio) posėdžių darbotvarkę. Balsavimo rezultatai: už 53, prieš 1, susilaikė 3. (Užsiregistravo 57 Seimo nariai (10.54 val.)

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad Energetikos įstatymo Nr. IX-884 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-2436, Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 6 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-2437 ir Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-2438 bus svarstomi kitą savaitę, antradienį (2016-05-17).

 

Užsiregistravo 54 Seimo nariai (10.55 val.)

 

Posėdis baigtas

 (10.55 val.)

 

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                        Loreta Graužinienė

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyresnioji specialistė                                                                                   Rasa Smalinskaitė