LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. VIII-1509 4, 5, 6 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2020-06-01 Nr. XIIIP-3872 (2)

Vilnius

 

             

             Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.                                                                                                     

 

 

Departamento direktorius                                                                                              Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Šambaraitė, tel. (8 5) 239 6850, el. p. [email protected]

S. Zamara, tel. (8 5) 239 6895, el. p. [email protected]