LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 1001, 1003 IR 1131 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-06-14 Nr. XIVP-2547(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Drėgvaitė, tel. (8 5) 239 6891, el. p. [email protected]

M. Masteikienė, tel. (8 5) 239 6843, el. p. [email protected]