Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2022-11-10  Nr. SPP-220

Vilnius

 

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas V. Mitalas.

 

Užsiregistravo 47 Seimo nariai (14.00 val.)

 

 

14.00 val.

SVARSTYTA. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2147(2) (prie Nr. XIVP-2146) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas A. Butkevičius.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad dėl šio projekto pateikta pasiūlymų, todėl šio klausimo svarstymas bus tęsiamas balsuoti numatytu laiku.

 

Posėdžio pirmininkas informavo, kad dėl kitų dviejų klausimų (projektų Nr. XIVP-1852(2) ir Nr. XIVP-1853(2) taip pat pateikta pasiūlymų, todėl jie bus svarstomi balsuoti numatytu laiku.

 

 

14.03 val.

SVARSTYTA. Šeimynų įstatymo Nr. XI-681 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1978(3) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

1 straipsnis (Įstatymo nauja redakcija)

 

1–9 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas informavo apie Teisės departamento pastabas, kurioms pritarė pagrindinis komitetas.

 

10–22 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

1 straipsnis (Įstatymo nauja redakcija) priimtas bendru sutarimu.

2 straipsnis (Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas) priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo narė R. Baškienė.

 

Balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

14.06 val.

SVARSTYTA. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 14, 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1979(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimas).

 

Posėdžio pirmininkas informavo apie Teisės departamento pastabą dėl 2 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

14.06 val.

SVARSTYTA. Dainų švenčių įstatymo Nr. X-1334 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1910(2) (teikėjai – Vyriausybė / kultūros ministras S. Kairys) (priėmimas).

 

1 straipsnis (Įstatymo nauja redakcija)

 

1–11 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas informavo apie dvi Teisės departamento pastabas dėl 12 straipsnio, kurioms pritarė pagrindinis komitetas.

12 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas informavo apie Teisės departamento pastabą dėl 13 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

13 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

14–21 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

1 straipsnis (Įstatymo nauja redakcija) priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas informavo apie Teisės departamento pastabą dėl projekto 2 straipsnio (Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas), kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo nariai: S. Tumėnas, V. Valkiūnas, V. Juozapaitis, K. Vilkauskas, R. Šarknickas.

 

Balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

14.15 val.

SVARSTYTA. Darbo kodekso 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-191(2) (teikėjai – T. Bičiūnas / 6 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys T. Bičiūnas.

 

Klausė Seimo nariai: L. Girskienė, L. Nagienė, E. Pupinis, R. Šarknickas, L. Slušnys.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: L. Girskienė, E. Gentvilas.

 

Replikavo Seimo narys A. Sysas.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

14.33 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjos Danguolės Bublienės skyrimo šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininke“ projektas Nr. XIVP-2219(2) (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas S. Šedbaras.

 

NUTARTA. Patvirtinti slapto balsavimo biuletenio pavyzdį. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad slaptas balsavimas vyks 15.30 val.

 

 

14.35 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjos Gabrielės Juodkaitės-Granskienės skyrimo šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininke“ projektas Nr. XIVP-2220(2) (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas S. Šedbaras.

 

NUTARTA. Patvirtinti slapto balsavimo biuletenio pavyzdį. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad slaptas balsavimas vyks 15.30 val.

 

 

14.36 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Lietuvos apeliacinio teismo teisėją Ernestą Rimšelį šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininku“ projektas Nr. XIVP-2221(2) (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas S. Šedbaras.

 

NUTARTA. Patvirtinti slapto balsavimo biuletenio pavyzdį. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad slaptas balsavimas vyks 15.30 val.

 

 

14.37 val.

SVARSTYTA. Darbo kodekso Nr. XII-2603 131 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 1371 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-1768 (teikėjas – L. Jonauskas) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys L. Jonauskas.

 

Klausė Seimo nariai: L. Girskienė, A. Nekrošius, E. Gentvilas, L. Nagienė, L. Slušnys, E. Pupinis, J. Razma.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: L. Slušnys, O. Leiputė.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

14.54 val.

SVARSTYTA. Darbo kodekso Nr. XII-2603 107 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1883 (teikėjai – T. Tomilinas, A. Sysas) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Sysas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė L. Nagienė.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

14.59 val.

SVARSTYTA. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2147(2) (prie Nr. XIVP-2146) (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (svarstymo tęsinys).

 

Projekto Nr. XIVP-2147(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas M. Majauskas

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Seimo narių G. Palucko, D. Šakalienės, E. Sabučio ir kt. pasiūlymo dėl 1 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas.

Dėl balsavimo motyvų dėl šio pasiūlymo kalbėjo Seimo narė I. Šimonytė.

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad šių Seimo narių pirmas ir antras pasiūlymai yra susiję, ir pasiūlė apsispręsti dėl jų kartu (pasiūlymų teikėjai tam neprieštaravo).

Balsuota dėl Seimo narių G. Palucko, D. Šakalienės, E. Sabučio ir kt. pasiūlymo dėl 1 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 49, prieš – 43, susilaikė 20. Nepritarta. Užsiregistravo 112 Seimo narių (15.03 val.).

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Seimo narių G. Palucko, D. Šakalienės, E. Sabučio ir kt. trečio pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas.

Balsuota dėl Seimo narių G. Palucko, D. Šakalienės, E. Sabučio ir kt. trečio pasiūlymo dėl 1 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 50, prieš – 32, susilaikė 32. Nepritarta. Užsiregistravo 114 Seimo narių (15.05 val.).

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 116, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 116 Seimo narių (15.07 val.).

 

 

15.08 val.

SVARSTYTA. Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 1, 2, 3, 4 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo naujais 1 ir 2 priedais įstatymo projektas Nr. XIVP-1852(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (priėmimas).

Pranešėjas – Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas A. Matulas.

 

Posėdžio pirmininkas informavo apie Teisės departamento pastabą dėl įstatymo projekto pavadinimo, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

Teisės departamento pastabai, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl Seimo nario A. Verygos pasiūlymo dėl 3 straipsnio kalbėjo Seimo narys A. Veryga.

Posėdžio pirmininko pasiūlymui laikyti, kad yra 29 šį pasiūlymą remiantys Seimo nariai, pritarta.

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Seimo nario A. Verygos pasiūlymo, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, ir pranešė, kad atsiima savo antrą pasiūlymą.

Seimo nario A. Verygos pasiūlymui dėl 3 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad dėl Seimo nario A. Matulo pasiūlymo nebus balsuojama, nes autorius jį atsiėmė.

 

3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

4–8 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo nariai: A. Matulas, A. Veryga.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 1, 2, 3, 4 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 1 priedu ir 2 priedu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už –116, prieš – 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 117 Seimo narių (15.17 val.).

 

 

15.17 val.

SVARSTYTA. Odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatymo Nr. I-1246 2, 3, 5 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 1, 2 priedais įstatymo projektas Nr. XIVP-1853(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (priėmimas).

 

Posėdžio pirmininkas informavo apie Teisės departamento pastabą dėl įstatymo projekto pavadinimo, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

Teisės departamento pastabai, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas informavo, kad dėl 2 straipsnio buvo Teisės departamento pastaba ir analogiškas Seimo nario A. Verygos pasiūlymas, kuriam Seimas ką tik pritarė.

Seimo nario A. Verygos pasiūlymui dėl 2 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad dėl analogiško Seimo nario A. Matulo pasiūlymo nereikia balsuoti, nes autorius jį atsiėmė.

 

2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

3–7 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatymo Nr. I-1246 2, 3, 5, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 1, 2 priedais įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 114, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 114 Seimo narių (15.18 val.).

 

 

15.19 val.

SVARSTYTA. Šeimynų įstatymo Nr. XI-681 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1978(3) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Šeimynų įstatymo Nr. XI-681 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 115, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 115 Seimo narių (15.19 val.).

 

 

15.20 val.

SVARSTYTA. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 14, 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1979(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 14, 48 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 110, prieš – 1, susilaikė 0. Užsiregistravo 111 Seimo narių (15.20 val.).

 

Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys K. Masiulis (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – už).

 

 

15.20 val.

SVARSTYTA. Dainų švenčių įstatymo Nr. X-1334 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1910(2) (teikėjai – Vyriausybė / kultūros ministras S. Kairys) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Dainų švenčių įstatymo Nr. X-1334 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 119, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 119 Seimo narių (15.21 val.).

 

 

15.22 val.

SVARSTYTA. Darbo kodekso 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-191(2) (teikėjai – T. Bičiūnas / 6 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 49, prieš – 7, susilaikė 61. Nepritarta. Užsiregistravo 119 Seimo narių (15.22 val.).

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 69, už pasiūlymą jį atmesti – 47. Pritarta pirmam pasiūlymui. Užsiregistravo 116 Seimo narių (15.22 val.).

 

NUTARTA. Grąžinti projektą Nr. XIVP-191(2) iniciatoriams tobulinti.

 

 

15.23 val.

SVARSTYTA. Darbo kodekso Nr. XII-2603 131 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 1371 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-1768 (teikėjas – L. Jonauskas) (pateikimo tęsinys).

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 45, prieš – 21, susilaikė 45. Nepritarta. Užsiregistravo 112 Seimo narių (15.23 val.).

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 62, už pasiūlymą jį atmesti – 48. Pritarta pirmam pasiūlymui. Užsiregistravo 113 Seimo narių (15.24 val.).

 

NUTARTA. Grąžinti projektą Nr. XIVP-1768 iniciatoriams tobulinti.

 

 

15.25 val.

SVARSTYTA. Darbo kodekso Nr. XII-2603 107 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1883 (teikėjai – T. Tomilinas, A. Sysas) (pateikimo tęsinys).

 

Kalbėjo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas M. Lingė (siūlė prašyti Trišalės tarybos išvados dėl šio projekto).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 96, prieš – 1, susilaikė 21. Užsiregistravo 119 Seimo narių (15.25 val.).

2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

4. Prašyti Trišalės tarybos išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.26 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. XIV-6 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-2228 (teikėjas – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio Seimo nutarimo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. XIV-6 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už – 101, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 102 Seimo nariai (15.27 val.).

 

 

15.27 val.

SVARSTYTA. Seimo savaitės (2022-11-14–2022-11-18) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma.

 

Klausė Seimo narys A. Nekrošius.

 

Kalbėjo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.

 

NUTARTA. Patvirtinti Seimo savaitės (2022-11-14–2022-11-18) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė, kad prasideda slaptas balsavimas, o posėdis bus tęsiamas 15.50 val.

 

 

PERTRAUKA

(15.31–15.54 val.)

 

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Mazuronis.

 

 

15.54 val.

SVARSTYTA. Darbo kodekso 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1993(2) (teikėjas – A. Stončaitis) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Stončaitis.

 

Klausė Seimo nariai: A. Nekrošius, M. Lingė, V. Pranckietis, K. Masiulis, V. Juozapaitis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys K. Masiulis.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

Replikavo Seimo nariai: V. Fiodorovas, K. Masiulis.

 

 

16.12 val.

SVARSTYTA. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2176(2) (teikėjas – G. Kindurys) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys G. Kindurys.

 

Klausė Seimo nariai: A. Nekrošius, L. Nagienė, E. Pupinis.

Kalbėjo Seimo nariai: R. Šarknickas, V. Pranckietis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J. Varkalys.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

16.26 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjos Danguolės Bublienės skyrimo šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininke“ projektas Nr. XIVP-2219(2) (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė slapto balsavimo rezultatus dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjos Danguolės Bublienės skyrimo šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininke“ projekto Nr. XIVP-2219(2) priėmimo:

išduota biuletenių – 112;

rasta biuletenių – 112;

galiojančių biuletenių – 111;

negaliojančių biuletenių – 1;

už – 92;

prieš – 11;

susilaikė 8.

Pritarta.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjos Danguolės Bublienės skyrimo šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininke“.

 

 

16.27 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjos Gabrielės Juodkaitės-Granskienės skyrimo šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininke“ projektas Nr. XIVP-2220(2) (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė slapto balsavimo rezultatus dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjos Gabrielės Juodkaitės-Granskienės skyrimo šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininke“ projekto Nr. XIVP-2220(2) priėmimo:

išduota biuletenių – 111;

rasta biuletenių – 111;

galiojančių biuletenių – 110;

negaliojančių biuletenių – 1;

už – 90;

prieš – 13;

susilaikė 7.

Pritarta.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjos Gabrielės Juodkaitės-Granskienės skyrimo šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininke“.

 

 

16.27 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Lietuvos apeliacinio teismo teisėją Ernestą Rimšelį šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininku“ projektas Nr. XIVP-2221(2) (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė slapto balsavimo rezultatus dėl Seimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Lietuvos apeliacinio teismo teisėją Ernestą Rimšelį šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininku“ projekto Nr. XIVP-2221(2) priėmimo:

išduota biuletenių – 112;

rasta biuletenių – 112;

galiojančių biuletenių – 112;

negaliojančių biuletenių – 0;

už – 102;

prieš – 6;

susilaikė 4.

Pritarta.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl pritarimo skirti Lietuvos apeliacinio teismo teisėją Ernestą Rimšelį šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininku“.

 

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma pasveikino teisėjus paskyrimų proga.

 

 

16.29 val.

SVARSTYTA. Kelių įstatymo Nr. I-891 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2184 (teikėjas – G. Kindurys) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys G. Kindurys.

 

Klausė Seimo nariai: L. Nagienė, A. Nekrošius, V. Pranckietis, K. Vilkauskas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Vinkus.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

16.42 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2161 (teikėjai – M. Skritulskas / 5 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys M. Skritulskas.

 

Klausė Seimo nariai: L. Slušnys, L. Nagienė, A. Kupčinskas, K. Vilkauskas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys R. Šarknickas.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

16.50 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 281, 356 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1670 (teikėjai – L. Jonauskas, D. Šakalienė) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys L. Jonauskas.

 

Klausė Seimo nariai: R. Vaitkus, V. Pranckietis, E. Pupinis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Skardžius.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

 

16.56 val.

SVARSTYTA:

1. Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1050(3).

2. Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 371 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1051(3) (teikėjai – A. Čepononis / 12 Seimo narių) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Čepononis.

 

Klausė Seimo nariai: L. Nagienė, J. Varkalys.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J. Varkalys.

 

Balsavimas dėl šių projektų – balsuoti numatytu laiku.

 

Posėdžio pirmininkas informavo, kad balsavimo laikotarpis gali prasidėti anksčiau, nei darbotvarkėje yra numatyta, nes liko paskutinis darbotvarkės klausimas.

 

 

17.03 val.

SVARSTYTA. Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 7 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projektas Nr. XIVP-2222 (teikėjos – M. Ošmianskienė / 3 Seimo narės) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė M. Ošmianskienė.

 

Klausė Seimo narė L. Nagienė.

 

Balsavimas dėl šio projekto – balsuoti numatytu laiku.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti balsavimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.08 val.

SVARSTYTA. Darbo kodekso 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1993(2) (teikėjas – A. Stončaitis) (pateikimo tęsinys).

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 29, prieš – 11, susilaikė 30. Nepritarta. Užsiregistravo 70 Seimo narių (17.08 val.).

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 41, už pasiūlymą jį atmesti – 32. Pritarta pirmam pasiūlymui. Užsiregistravo 73 Seimo nariai (17.09 val.).

 

NUTARTA. Grąžinti projektą Nr. XIVP-1993(2) iniciatoriams tobulinti.

 

 

17.09 val.

SVARSTYTA. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2176(2) (teikėjas – G. Kindurys) (pateikimo tęsinys).

 

Kalbėjo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė (siūlė prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 64, prieš – 0, susilaikė 10. Užsiregistravo 75 Seimo nariai (17.09 val.).

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

5. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.11 val.

SVARSTYTA. Kelių įstatymo Nr. I-891 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2184 (teikėjas – G. Kindurys) (pateikimo tęsinys).

 

Kalbėjo Seimo narys A. Kupčinskas (siūlė prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 70, prieš – 0, susilaikė 7. Užsiregistravo 78 Seimo nariai (17.11 val.).

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

4. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.12 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2161 (teikėjai – M. Skritulskas / 5 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 49, prieš – 10, susilaikė 20. Užsiregistravo 82 Seimo nariai (17.12 val.).

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.13 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 281, 356 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1670 (teikėjai – L. Jonauskas, D. Šakalienė) (pateikimo tęsinys).

 

Kalbėjo Seimo narys R. Vaitkus (siūlė paskirti Aplinkos apsaugos komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 52, prieš – 1, susilaikė 22. Užsiregistravo 77 Seimo nariai (17.13 val.).

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.14 val.

SVARSTYTA:

1. Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1050(3).

2. Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 371 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1051(3) (teikėjai – A. Čepononis / 12 Seimo narių) (pateikimo tęsinys).

 

Kalbėjo Seimo nariai: A. Vyšniauskas (dėl svarstymo datos), V. Mitalas (siūlė prašyti Vyriausybės išvados).

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą 2022-12-13 balsavo 51, už pasiūlymą paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje VI (pavasario) sesijoje – 29. Pritarta pirmam pasiūlymui. Užsiregistravo 80 Seimo narių (17.17 val.).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 60, prieš – 3, susilaikė 15. Užsiregistravo 79 Seimo nariai (17.14 val.).

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šių projektų. Balsavimo rezultatai: už – 50, prieš – 16, susilaikė 13. Užsiregistravo 80 Seimo narių (17.16 val.).

4. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2022-12-13.

 

 

17.17 val.

SVARSTYTA. Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 7 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projektas Nr. XIVP-2222 (teikėjos – M. Ošmianskienė / 3 Seimo narės) (pateikimo tęsinys).

 

Kalbėjo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas M. Lingė (siūlė prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto).

 

Replikavo Seimo nariai: K. Adomaitis, M. Lingė.

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 57, prieš – 0, susilaikė 21. Užsiregistravo 78 Seimo nariai (17.17 val.).

2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Pavesti Neįgaliųjų teisių komisijai apsvarstyti šį projektą. Pritarta bendru sutarimu.

5. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2022-12-06. Pritarta bendru sutarimu.

6. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

 

Seimo narys A. Kupčinskas pasveikino Seimo Pirmininko pavaduotoją A. Mazuronį su apdovanojimu Baltijos Asamblėjos medaliu.

 

 

Posėdis baigtas

 (17.21 val.)

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                     Andrius Mazuronis

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                     Vytautas Mitalas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                      Rima Staričenkaitė