LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL SEIMO SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO PASKYRIMO PAPILDOMU KOMITETU LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO

NR. IX-326 4 IR 5 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI NR. XIVP-529, LOTERIJŲ ĮSTATYMO NR. IX-1661 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI NR. XIVP-530, LOTERIJŲ ĮSTATYMO NR. IX-1661 28 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-1184

1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI NR. XIVP-1913(2) IR AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 207 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI NR. XIVP-2349(2) SVARSTYTI

  

2023 m.              d.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į Seimo statuto 49, 50 straipsnius ir 144 straipsnio 2 dalį;

įgyvendindamas 2023 m. gegužės 3 d. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto parlamentinės kontrolės dėl azartinių lošimų socialinio poveikio Lietuvoje sprendimą paskirti Komitetą papildomu komitetu Seime svarstomiems azartinių lošimų ir loterijų veiklą reglamentuojančių įstatymų projektams svarstyti;

pažymėdamas, kad azartinių lošimų ir loterijų neigiami socialiniai padariniai veikia problemų dėl azartinių lošimų turinčių asmenų ir jų artimųjų gyvenimą, ypač didina šių asmenų socialinės atskirties riziką, nutari a:

Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą papildomu komitetu šiems azartinių lošimų ir loterijų veiklą reglamentuojančių įstatymų projektams svarstyti:

1) Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-529 ir jį lydinčiam Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-530;

2) Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 28 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1184 1straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-1913(2);

3) Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 207 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2349(2).

 

Seimo Pirmininkas

 

 

Teikia

Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu                                         Justas Džiugelis