2018-06-

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 STRAIPSNIŲ IR

5 PRIEDO PAKEITIMO

 ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2112

 

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Str.

Str. d.

P.

 

 

 

 

Argumentai:

Siūlomas mokytojų etatinio darbo apmokėjimo modelis numato skirtingą kontaktinių ir nekontaktinių valandų skaičių skirtingo dydžio mokykloms. Štai didelėse mokyklose dirbančių mokytojų kontaktinių valandų per metus skaičius numatytas 776, tuo tarpu mažose mokyklose dirbančių mokytojų kontaktinių valandų skaičius yra 688, t. y.  88 valandomis mažesnis. Daugiau  kontaktinių valandų turintys mokytojai dirba su didesniu mokinių skaičiumi, tuo tarpu pasirengimui pamokoms ir darbų taisymui jiems bus skiriama mažiau valandų, nei mokytojams dirbantiems klasėje su keliolika ar net keliais vaikais.  

 

Suprantame būtinybę rūpintis nedidelėmis ugdymo įstaigomis, bet tai negali būti daroma gerai sukomplektuotų mokyklų ir su didelėmis klasėmis (iki 30 mokinių) dirbančių mokytojų sąskaita. Nevienodas kontaktinių ir nekontaktinių valandų santykis pagal klasės komplektaciją, skatina mokytojų susipriešinimą ir nelygiateisiškumą. Todėl siūlome bent suvienodinti kontaktinių ir nekontaktinių valandų skaičių proporciją mokytojams, nesvarbu kokio dydžio mokykla.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 5 priedo 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) švietimo programas, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos (kontaktinės ir nekontaktinės). Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas, etatą sudaro kontaktinės ir nekontaktinės valandos, kurių proporcija yra vienoda nepriklausomai nuo mokyklos dydžio.“

 

Teikia

Seimo nariai

Gintaras Steponavičius

Edmundas Pupinis

Simonas Gentvilas

Aušrinė Armonaitė

Virgilijus Alekna

Arūnas Gelūnas

Gintaras Vaicekauskas

Jonas Liesys

Eugenijus Gentvilas

Vitalijus Gailius