PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2019 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

 ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2715

 

 

2018-11-06

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

Argumentai:

Iki 2019 m. kovo 1 d. mokyklų vadovų veikla turi būti įvertinta ir priklausomai nuo vertinimo rezultatų jiems gali būti skiriama kintamoji atlyginimo dalis (maksimaliai – 20% nuo bazinio atlyginimo). Siekiant skatinti vadovus už gerą ir labai gerą veiklą, reikėtų skirti papildomų lėšų, kurios būtų skirtos kintamajai daliai mokėti. Kadangi vadovai įvertinti bus skirtingai, tai ne visiems kintamoji dalis bus 20%. Vidutiniškai reikėtų skirti 10% nuo bendro administravimo lėšoms skirto fondo, tai sudarytų – 5 mln. metams.

Taip pat, reikšmingai padidinus mokytojų atlyginimus, reikėtų didinti ir minimalius vadovų koeficientus, siekiant, kad vadovaujančios pareigos vis dar būtų patrauklios lyderiams. Padidinus minimalias koeficientų ribas 10% net mažiausią patirtį ir mažoje mokykloje dirbantis vadovas gautų didesnį nei 1000 eurų atlyginimas. Tam reikėtų apie 0.6 mln. Eurų.

Iš viso poreikis 2019 metams: 5.6 mln. eurų.

1. Pasiūlymas:

Papildomai skirti 5, 6 mln. Eur mokyklų vadovų atlyginimų minimaliems koeficientams didinti.

Lėšų šaltinis:

Valstybės biudžeto įplaukos iš akcizo už alkoholinius gėrimus bei apdorotą tabaką arba gautos viršplaninės biudžeto pajamos.

 

 


 

 

Teikia

Seimo nariai                            Eugenijus Jovaiša

                                                Gintaras Steponavičius

                                                Arūnas Gumuliauskas

                                                Aušra Papirtienė

                                                Edmundas Pupinis

                                                Levutė Staniuvienė